СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМомот Тетяна Валеріївна
Момот
Тетяна Валеріївна
Завідувач кафедри обліку і аудиту Харківської
національної академії міського господарства,
доктор економічних наук, професор
кафедри обліку і аудиту

Момот Тетяна Валеріївна народилася 11 грудня 1970 року в м. Полтава. У 1990 році стала студенткою Полтавського технічного університету імені Юрія Кондратюка, який закінчила з відзнакою 1995 року за спеціальністю «Економіка та управління в будівництві», отримавши диплом інженера-економіста. Нині Тетяна Валеріївна знаний професор і пошанований науковець, завідувач кафедри обліку і аудиту Харківської національної академії міського господарства. Вражаючі досягнення — це результат її невтомної праці, наполегливості, постійного самоконтролю. Тетяна Валеріївна захистила кандидатську дисертацію «Формування механізму управління оборотним капіталом підприємства» (1999 р.), а 2006 року — докторську дисертацію на тему: «Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління акціонерними товариствами будівельної галузі: теорія, методологія, практика». 2009 року отримала вчене звання професора кафедри обліку і аудиту.

Пройшла наукове стажування за програмою ЄС «Навчання та мобільність молодих вчених-дослідників» (Нідерланди, 1997 р.; Франція, 1998 р.), наукове стажування в університеті штату Канзас (США, 1998 р.), DePaul University в Чикаго (США, 2003 р.). Закінчила Міжнародну академію викладачів з менеджменту (Словенія, 2000 р.), літні інститути для викладачів Консорціуму з вдосконалення менеджменту в освіті в Україні (Харків, 1999 р.; Ялта, 2001 р.). Підвищила кваліфікацію у Центрі навчальних ресурсів (Угорщина, 2000 р.) та Центрі сучасних навчальних технологій (Одеса, 2000 р.) на фінансовому факультеті університету DePaul (США) за програмою «Регіональна програма обміну науковцями» Державного Департаменту США бюро освіти та культурних контактів, виконала дослідницький проект на тему: «Акціонерні товариства транзитивних економік: стратегія і тактика формування механізму корпоративного управління». Під її керівництвом у рамках виконання гранту Державного Департаменту США виконано американо-український проект «Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: практичні аспекти впровадження» (2005–2006 рр.).
З 2004 року Т.В. Момот є вченим секретарем Спеціалізованої вченої ради Харківської національної академії міського господарства, член Міжнародної асоціації фінансового менеджменту (International Financial Management Association), США; Західної асоціації фінан­систів (Western Finance Association), США; Американської асоціації економістів (American Economic Association), США; Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України; головою Харківської обласної організації Всеукраїнської спілки вчених-економістів. Тетяна Валеріївна володіє винятковими здібностями до активної інтелектуальної діяльності та саморегуляції власного наукового пошуку з розробкою і реалізацією авторських наукових проектів. Вона автор 135 публікацій, у тому числі 4 монографій. Під її керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій. За вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, активну науково-педагогічну діяльність, багато­річну сумлінну працю та високу професійну майстерність відзначена Почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації. Також Тетяна Валеріївна турботлива дружина та мати. Завжди і всюди встигати їй допомагають відомі слова Самюеля Джонсона: «Жити— значить безупинно рухатися вперед».