СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЛуць Володимир Васильович
Луць
Володимир Васильович
Завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін
Академії муніципального управління, завідувач
відділу проблем приватного права Науково-
дослідного інституту приватного права і
підприємництва Національної академії правових
відносин України, доктор юридичних наук,
професор, академік Національної академії правових
наук України, заслужений діяч науки і техніки України

Народився Луць Володимир Васильович 11 грудня 1933 року в с. Рилівка Шепетівського району Хмельницької області. У 1958 році закінчив юридичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка. Трудову діяльність розпочав у 1957 році на посаді державного арбітра Львівського обласного держарбітражу. Навчання в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка) припало на 1959–1962 роки. Захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Кількість і строки виконання в договорах на поставку продукції виробничо-технічного призначення» у 1962 році, почав працювати доцентом кафедри цивільного права і процесу на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, а з 1976 по 1996 роки очолював цю кафедру.

В.В. Луць обіймав посаду декана юридичного факультету цього вузу у 1968–1971 та у 1977–1980 роках. У цей період пише та успішно захищає докторську дисертацію «Проблеми своєчасного укладення і виконання господарських договорів» (1975 р.). Вчене звання професора присвоєно у 1980 році. З 1996 року по 2002 рік — завідувач кафедри цивільного права та процесу Прикарпатського університету імені В. Стефаника. Від 2002 року завідує кафедрою цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління та відділом проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва Національної академії правових відносин України. У 2000 році обраний дійсним членом Академії правових наук України. Під науковим керівництвом професора Луця Володимира Васильовича підготовлено 20 докторів і кандидатів наук. Напрями наукової діяльності — цивільне право, зокрема проблеми договірного та комерційного права. Опублікував понад 270 наукових праць, серед яких «Строки виконання договорів поставки» (1971 р.), «Заключение и исполнение хозяйственных договоров» (1978 р.), «Хозяйственный договор и эффективность производства» (1979 р.), «Окремі види договірних зобов’язань» (1992 р.), «Строки в цивільних правовідносинах» (1992 р.), «Строки захисту цивільних прав» (1993 р.), «Зобов’язальне право» (у співавт., 1998 р.), «Цивільне право України: Кн. 1 та 2» (у співавт., 1999 р., 2002 р., 2004 р.), «Духовні цінності українського народу» (у співавт., 1999 р.), «Контракти у підприємницькій діяльності» (1999 р., 2001 р., 2008 р.), «Здійснення та захист корпоративних прав в Україні: цивільно-правові аспекти» (у співавт., 2007 р.), «Договірне право України: Загальна частина, Особлива частина» (у співавт., 2008 р., 2009 р.), «Правовий статус непідприємницьких організацій» (у співавт., 2006 р.), «Цивільне право України» (у співавт., 2008 р., 2010 р.), «Корпоративне право України» (у співавт., 2010 р.). В.В. Луць є заслуженим діячем науки і техніки України (2003 р.) та 2009 року нагороджений Грамотою Верховної Ради України.