СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКорінько Микола Данилович
Корінько
Микола Данилович
Професор кафедри бухгалтерського обліку
Державної академії статистики, обліку та аудиту,
Держкомстату України, доктор економічних наук,
професор, дійсний член Української академії
інформатики

Микола Корінько народився 18 вересня 1950 року у робітничій родині. Освіту здобув у Ленінградському інституті водного транспорту, де навчався упродовж 1973–1978 років за спеціальністю «Економіка і організація водного транспорту». Згодом підвищив свою кваліфікацію, закінчивши Інститут післядипломної освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу й здобувши кваліфікацію економіста-бухгалтера. Захистив кандидатську дисертацію «Організаційно-економічні аспекти створення об’єднань з виробництва м’ясопродуктів» та докторську — «Контроль і аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація». Трудовий шлях розпочав, працюючи на ремонтно-експлуатаційній базі флоту, де упродовж 1971–1978 років обіймав посади інженера-економіста, інженера планово-виробничого відділу, старшого інженера-економіста. Від 1978 до 1979 року був секретарем парткому ремонтно-експлуатаційної бази флоту. У 1980 році змінив сферу професійної діяльності, очоливши планово-виробничий відділ райсільгоспхімії.

До 1986 року обіймав посади головного бухгалтера районного управління сільського господарства, начальника відділу міжгалузевих зв’язків і планування районного управління сільського господарства, завідувача районної планової комісії. Упродовж 1986-1992 років очолював планово-виробничий відділ ремонтно-механічного заводу. А наступні чотири роки був головним економістом, заступником генерального директора з економіки, першим заступником генерального директора державного племптахозаводу. Успішна діяльність Миколи Даниловича на цій посаді сприяла його призначенню на посаду у Міністерстві сільського господарства України, а набуті управлінські навики стали підґрунтям ефективної діяльності на посаді начальника управління сільського господарства АПК, генерального директора Закритого акціонерного товариства. Професійний досвід спонукав його до наукової роботи: від 2001 року він — заступник завідувача відділу організації планування та освоєння наукових розробок Інституту аграрної економіки, за сумісництвом доцент кафедри економіки АПК Національного аграрного університету. Від 2003 року — доцент кафедри бухгалтерського обліку Державної академії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, з 2005 — професор, а з 2010 року — завідувач кафедри аудиту. У сфері наукових інтересів професора Корінька — облік, контроль і аналіз як складові системи управління. Висвітленню цього питання присвячено понад 100 публікацій загальним обсягом понад 200 друкованих аркушів. Серед них монографії «Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її дивер-сифікації: теорія, методологія, організація», «Диверсифікація: теоретичні та методологічні основи». У співавторстві вийшли «Оцінка в бухгалтерському обліку: теорія, методологія, організація», «Реструктуризація транснаціональних корпорацій: обліково-аналітичний аспект», а також 6 навчальних посібників. Також має 11 свідоцтв на право інтелектуальної власності. Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук. Окрім наукової, Микола Данилович веде практичну діяльність: аудиторську та експертну, втілюючи у життя своє кредо: «Досвід, диверсифікація, достовірність». Має нагороди: медаль «За військову доблесть» (1970 р.), «Георгия Победоносца» (2005 р.), відзнаку Міністерства АПК України «Знак Пошани».