СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКононенко Петро Петрович
Кононенко
Петро Петрович
Директор Національного науково-дослідного
інституту українознавства, доктор
філологічних наук, професор,
заслужений працівник освіти України

Академік п’яти вітчизняних і зарубіжних академій наук, почесний доктор Тбі­ліського університету, почесний член Шкільної Ради США, історичних товариств Америки і Москви, генерал-полковник, голова Координаційної Ради Українського козацтва, лауреат Міжнародної премії імені Й.Г. Гердера — Кононенко Петро Петрович народився 31 травня 1931 року в с. Марківці Бобровицького району на Чернігівщині. Семирічну школу закінчив у рідному селі, а далі навчався у середній школі с. Заворичі Броварського району Київської області. Вищу освіту здобув на філологічному факультеті Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 1954–1967 роках навчався в аспірантурі цього ж університету. Кононенко Петро Петрович — завідуючий кафедрою, декан філологічного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка, член Національної Спілки письменників України (і СРСР), заступник голови республіканської Ради миру; голова Міжнародної ради з питань освіти, науки, культури, державотворення, головний редактор журналу «Українознавство», голова спеціалізованих рад з питань філології й українознавства, член правління т-ва «Знання» і т-ва «Просвіта», автор понад 40 монографій і майже 800 науково-публіцистичних статей, що друкуються і за кордоном. Підготував більше 10 докторів та понад 40 кандидатів наук. Організатор і учасник численних наукових міжнародних конгресів та науково-практичних конференцій, автор програм і підручників з філології та українознавства.

Особлива сфера інтересів та життєдіяльності П.П. Кононенка — організація та реформа шкільної освіти в Україні і українському зарубіжжі. Ще в 60-ті роки він виступає автором інноваційних програм і підручників з філології, проектів підготовки педагогічних кадрів. Обирається до Всесоюзної Ради з питань освіти і виступає з новаторською Концепцією навчально-виховного процесу, школи демократичної, пра­вової, гуманістичної, національної. 1989 року засновує міжнародну асоціацію «Інститут українознавства», а на її основі — академічний Науково-дослідний інститут українознавства. Розроблена професором Кононенком наукова Концепція українознавства як наукової та освітньої системи схвалена учасниками Міжнародних конгресів з 36 країн, визначила Програму вивчення та розвитку українознавства не лише в Україні, а й на всьому світовому просторі від Австралії до Японії як новий напрям в науці й освіті. Чільну позицію у вітчизняному та зарубіжному українознавстві посідає Національний науково-дослідний інститут українознавства, виконуючи завдання, визначені Кабінетом Міністрів України: 1. розвиток історії, теорії, методології українознавства; 2. впровадження нових тех­нологій; 3. підготовка кадрів; 4. координація роботи центрів українознавства. Напружена творча праця науковців інституту знайшла завершення в тому, що видано понад 50 номерів журналу та 26 збірників українознавчих праць, авторами яких є вчені і педагоги майже 40 країн світу. Біографічні Інститути Америки та Великої Британії номінували Петра Петровича як Людину Року і Людину ХХ століття, а 2010 року — як лауреата «Золотої Медалі для України». Вчений нагороджений орденами Ярослава Мудрого, Святого рівноапостольного князя Володимира, «Знаком Пошани», Почесною Відзнакою Президента, Золотим Хрестом та іншими численними нагородами. П.П. Кононенко разом з дружиною зростив 2 синів — Андрій працює дипломатом, а Тарас обрав фах філософа.