СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКваша Сергій Миколайович
Кваша
Сергій Миколайович
Доктор економічних наук, професор,
член-кореспондент відділення аграрної економіки
і земельних відносин Української академії
аграрних наук

Все в бізнесі починається з організації, охоплюється економікою, реалізується через фінанси, а облік — визначає результат праці і інвестицій. Сергій Миколайович народився 29 вересня 1958 року в с. Велика Севастянівна Христинів-ського району на Черкащині. У 1980 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Економічна кібернетика». Працював спершу економістом-математиком обчислювальної лабораторії Української сільсько-господарської академії (1980–1982 рр.), потім був заступником секретаря комітету комсомолу УСГА (1982–1984 рр). Від 1984 по 1989 роки — стажист, аспірант кафедри економіки сільського господарства УСГА, з 1989 року працює асистентом на кафедрі організації сільськогосподарського виробництва УСГА та захищає кандидатську дисертацію. У 1992–1999 роках — асистент, доцент кафедри світового сільського господарства та зовнішньоекономічної діяльності Національного аграрного університету (НАУ).

З 1999 по 2000 рік керує Інститутом магістратури НАУ, потім рік виконує обов’язки ректора Інституту післядипломної освіти НАУ, 2001 року завідував кафедрою економічної теорії та аграрної політики НАУ. З 2001 по 2008 роки — декан економічного факультету НАУ. Від 2007 року є членом-кореспондентом Української академії аграрних наук, а з 2008 року обраний на посаду академіка-секретаря відділення аграрної економіки та земельних відносин УААН. У 1992 році (США) та 2000 році (Німеччина) брав участь у роботі Міжнародної Асоціації Економістів-Аграрників, де виступив з презентацією наукових досліджень. Сергій Миколайович є заступником голови Експертної ради з економіки Вищої атестаційної комісії України, головою державних екзаменаційних комісій, членом Державної акредитаційної комісії з економіки і експертом МОН України з ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів України. Під його керівництвом захищено 11 кандидатських дисертації, продовжують наукові дослідження 4 докторанти та 8 аспірантів. Член Робочої групи при міністрі аграрної політики України з розробки комплексної державної програми реформ і розвитку сільського господарства України (2010 р.). Керівник досліджень з державних наукових тематик: «Інвестиційне забезпечення розвитку сільського господарства на 2006–2010 рр.», «Розробка модельних інвестиційних проектів» та «Державне регулювання ринків агропродовольчої продукції на основі їх моніторингу та прогнозування». У 2006–2007 рр. працював у робочій групі над Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року», виконував розділ ІІІ: Розвиток аграрних ринків. Інвестиційна та інноваційна політика, забезпечення вільного руху капіталів. Розвиток зовнішньоекономічної діяльності. Є членом науково-технічних рад Міністерства аграрної політики. С.М. Кваша у 2007 році обраний іноземним членом Спілки Польських економістів сільського господарства та агробізнесу — SERIA. За розбудову аграрної економічної науки, формування власної наукової школи, навчально-наукову та педагогічну діяльність присвоєне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (2009 р.). Нагороджений також трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики «Знак пошани» та Міністерства освіти і науки «Відмінник освіти і науки України». Проте усі нагороди, досягнення, регалії Сергій Миколайович не цінує так високо, як свою родину — дружину Наталію, доньку Катерину, зятя Віталія та внучку Ніколь.