СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКалитка Валентина Василівна
Калитка
Валентина Василівна
Директор НДІ агротехнологій та екології
Таврійського державного агротехнологічного
університету, доктор сільськогосподарських наук,
професор

Валентина Калитка народилась 25 травня 1946 року в селі Потоки Таращанського району Київської області. Закінчивши школу із золотою медаллю, вступила на хімічний факультет Чернівецького державного університету, де отримала диплом із відзнакою. Подальшу долю вирішила пов’язати з наукою: 1973 року закінчила аспірантуру і почала працювати в науково-дослідній лабораторії кафедри органічної хімії ЧДУ, де у 1975 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Органічна хімія». У цій роботі Валентина Василівна дослідила синтез і властивості біологічно активних похідних піридину і хіноліну.

1977 року Валентину Калитку обрали на посаду старшого викладача кафедри хімії Мелітопольського державного педагогічного інституту, а впродовж 1979-1985 років вона працювала у цьому вузі завідувачем кафедри органічної та біологічної хімії. Вчене звання доцента отримала у 1983 році. З 1987 року Валентина Калитка працювала доцентом кафедри хімії та біохімії біологічного факультету Запорізького державного університету. Підготовка лекційних курсів з органічної та біологічної хімії стимулювали розширення наукового пошуку нових біологічно активних речовин антиоксидантного типу. Розроблені Валентиною Василівною комплексні антиоксидантні препарати захищені 24 авторськими свідоц-твами СРСР, патентами України та Росії. За результатами цих досліджень у 1995 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Біохімія», де розглянула біологічні властивості комплексних водо- і жиророзчинних антиоксидантів та їх впливу на антиоксидантну систему і продуктивність курей. Упродовж 1995-2010 років Валентина Калитка працювала завідувачем кафедри загального землеробства в Таврійському державному агротехнологічному університеті, де 1997 року отримала вчене звання професора. Нині вона очолює НДІ агротехнології та екології ТДАТУ. Наукова школа професора В.Калитки вивчає роль системи антиоксидантного захисту організму різних птахів в їх адаптації до умов утримання та розробляє технології застосування антиоксидантних препаратів для підвищення ефективності вирощування і тривалого зберігання продукції рослинництва. У доробку Валентини Василівни 170 наукових праць. Під її керівництвом захищено 1 докторська та 10 кандидатських дисертацій, проводять дослідження 8 аспірантів, докторантів і пошукачів. Упродовж останніх 10 років професор Валентина Калитка є членом спеціалізованих вчених рад та Експертної ради ВАК України з агрономії та лісового господарства. Плідна праця Валентини Василівни відзначена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2004 р.), знаком «Відмінник аграрної освіти та науки» ІІІ і ІІ ступенів (2002 р., 2009 р.), трудовою відзнакою «Знак Пошани» (2008 р.). Життєве кредо Валентини Калитки : «Ти живеш, допоки потрібен людям».