СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬIщенко Анатолій Якович
Iщенко
Анатолій Якович
Завідувач відділом фізико-металургійних процесів
зварювання легких металів і сплавів Інституту
електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України,
доктор технічних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії наук України,
заслужений діяч науки і техніки України, лауреат
Премії Ради Міністрів СРСР та Державної премії
України в галузі науки і техніки

Іщенко Анатолій Якович народився 1 січня 1932 року у смт. Карлівка на Полтавщині. Після закінчення у 1951 році середньої школи м. Горлівки навчався у Київському політехнічному інституті за фахом «Інженер-металург» (1951–1956 рр.). Згідно розподілу був направлений на Куйбишевське авіаційне підприємство ім. М.Д. Кузнєцова, де відпрацював 5 років. З 1961 року працював в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України на інженерних та наукових посадах, а з 1987 року очолює відділ фізико-металургійних процесів зварювання легких металів і сплавів. А.Я. Іщенко є відомим ученим і провідним фахівцем у галузі матеріалознавства і фізико-металургійних процесів зварювання легких металів і сплавів. Науковець зробив вагомий внесок у формування основ теорії зварювання алюмінієвих і магнієвих сплавів різних систем легування. Вперше у світовій практиці розробив та впровадив у виробництво в 1968 році високоефективний процес електрошлакового зварювання алюмінію та захистив з цієї теми кандидатську дисертацію.

Науковий ступінь доктора наук Анатолій Якович здобув у 1983 році. Йому належать важливі результати фундаментального дослідження проблем підвищення міцності та надійності зварних з’єднань шляхом модифікації структури швів. Він успішно провів теоретичні й експериментальні дослідження явищ, що відбуваються в зоні зварювання при взаємодії компонентів легких сплавів з плазмою дуги, електронним та лазерним пучками, вивчає закономірності первинної кристалізації і формування структури швів у нерівноважних умовах та їх вплив на фізико-механічні властивості з’єднань. Значні результати досягнуто при розробці нових більш ефективних методів нероз’ємного з’єднання перспективних високоміцних матеріалів — жаростійких сплавів, високодисперсних композитів, інтерметалідів і різнорідних матеріалів. Автор 3 монографій і понад 280 наукових праць, більше 20 авторських свідоцтв СРСР, патентів України і зарубіжних країн. У цих працях розкрита природа утворення неоднорідної структури швів, розвинуто уявлення про особливості взаємодії різних елементів, що входять до складу основного металу та в зварювальні присадки. Науково обґрунтовані можливість та способи нероз’ємного з’єднання виробів плавленням і в твердій фазі при використанні ефективних нанодисперсних або наноструктурних матеріалів. Результати досліджень та технологічних розробок сприяли широкому впровадженню алюмінієвих конструкцій в авіаційну та ракетно-космічну галузі промисловості, вагоно- і суднобудування. Він є членом Спеціалізованої ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій ІЕЗ ім. Є.О. Патона, експерт важливих державних програм розвитку машинобудування, голова Національної секції «Алюміній» при Міжнародному інституті зварювання. Під його керівництвом була захищена 1 докторська і 7 кандидатських дисертацій. Відзначений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради УРСР та знаком «Почесний працівник космічної галузі України». Життєве кредо Анатолія Яковича: «Дізнатися: що, як і чому відбувається, щоб зробити краще». Син Дмитро та донька Юлія доповнюють наукову династію А.Я. Іщенка, працюючи в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона.