СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДовбенко Михайло Володимирович
Довбенко
Михайло Володимирович
Директор Інституту відкритої політики

Михайло Володимирович народився 31 жовтня 1954 року в смт. Коропець Монастириського району Тернопільської області. Освіту здобув у Тернопільському фінансово-економічному інституті, де навчався на планово-економічному факультеті за спеціальністю — «планування сільського господарства». Викладачі інституту не лише давали ґрунтовну освіту, але й заохочували своїх студентів до наукового осмислення економічних процесів. Оскільки Михайло Довбенко зарекомендував себе здібним і перспективним молодим фахівцем, його було залучено до наукових досліджень, наслідком яких стала захищена 1989 року кандидатська дисертація. 1998 року Михайло Володимирович успішно захистив докторську дисертацію, а 2005 року йому було присвоєно вчене звання доцента. Основний напрям наукових досліджень М.Довбенка — історія економічних вчень, теоретичний аналіз сучасної економічної думки. Він вперше обґрунтував положення про те, що одним з критеріїв оновлення курсу економічної теорії може бути процедура відзначення наукових досягнень Нобелівською премією з економіки. У зв’язку з цим запровадив поняття «економічна нобелелогія», яке має важливе значення для системного оновлення навчального курсу економічної теорії.

Аргументував і виклав сучасний курс економічної теорії, названий економічною нобелелогією (його викладання започатковане у деяких вузах країни). Здійснив системну класифікацію наукових ідей лауреатів Нобелівської премії за основними напрямами економічної теорії. Провів комплексний критичний аналіз їхніх економічних теорій та концепцій. Опублікував 124 наукові праці, серед яких 6 монографій та підручників. Найвідомішими його працями є «Видатні незнайомці» (1995 р., 2000 р.), «Сучасна економічна теорія (Економічна нобелелогія)» (2005 р.), «Економічна теорія» (у співавторстві, 2004 р.), «Історія економічних вчень» (у співавторстві, 2004 р.), «Криза економіки — не криза науки» (2009 р.). Член авторського колективу першої в Україні фундаментальної «Еконо- мічної енциклопедії» у 3-х томах (2000 — 2002 рр.). Від 1999 року Михайло Довбенко очолює Інститут відкритої політики. Ця громадська некомерційна організація проводить науково-практичні дослідження, семінари, конференції з усіх аспектів суспільної трансформації. Його працівники беруть участь у розробці та впровадження різноманітних ініціатив щодо популяризації ідеалів відкритої моральної та відповідальної політики в Україні. В інституті розроблено низку законопроектів, що внесені на розгляд Верховної Ради і підтримані народними депутатами України. Також 1999 року Михайло Володимирович ініціював і разом з однодумцями розробив механізм часткової державної компенсації кредитної ставки за кредитами сільгоспвиробникам, що був запроваджений в Україні 2000 року. Михайло Довбенко — активний організатор наукового життя — він член міжвідомчої координаційної ради з економічної теорії Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України. Політична діяльність вченого пов’язана із Українською Республіканською партією «Собор», де він обіймає посаду заступника голови і є головою Ради колегій цієї партії. Нагороджений орденом «Знак Пошани» (1986 р.), майстер спорту СРСР з греблі на байдарках (1975 р.). Дружина Михайла Довбенка — Тетяна Володимирівна працює старшим викладачем кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Київського національного університету фізичної культури і спорту. На радість батькам зросла донька Олена, що нині працює головним спеціалістом Державної служби туризму і курортів України.