СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬДобряк Дмитро Семенович
Добряк
Дмитро Семенович
Завідувач кафедрою управління земельними
ресурсами Національного університету біоресурсів
і природокористування України, Почесний
землевпорядник України, доктор економічних наук,
професор, член-кореспондент Національної
академії аграрних наук, академік Української
екологічної академії наук і Української академії наук

Дмитро Семенович Добряк є одним з авторів чинного Земельного Кодексу України. За його безпосередньої участі підготовлено ряд законопроектів України, зокрема «Про плату за землю», «Про охорону земель», «Про розмежування земель державної і комунальної власності», «Про землеустрій», проектів постанов Верховної Ради України «Про земельну реформу», «Про прискорення земельної реформи та приватизацію земель», «Про порядок ведення державного земельного кадастру» та інші. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю 1500-річчя Києва, Срібною медаллю ВДНГ СРСР. За рішенням Експертної ради міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» відзначений нагородою «Свята Софія», рішенням Науково-Експертної ради Асамблеї ділових кіл за високу національну гідність та активну участь у розбудові Української держави удостоєний почесного звання «Лицар Вітчизни», золотого іменного диплома, лицар-ської іменної шаблі та нагрудного знака Легіонера.

Народився Дмитро Семенович 26 червня 1937 року в с. Довжик Зіньківського району на Полтавщині. Після закінчення у 1961 році землевпорядного факультету Харківського сільськогосподарського інституту працює у науково-дослідних інститутах з містобудування та землеустрою. З 1975 року по 1991 рік очолював сектор з проблем землеустрою в Україні Всесоюзного науково-дослідного інституту земельних ресурсів при Раді Міністрів СРСР. Від 1991 року — заступник директора з наукової роботи Інституту землеустрою УААН, п’ять років по тому — виконавчий директор Інституту землеустрою УААН, у період 2003–2006 років очолює Головний інститут землеустрою Держкомзему України. З 1996 по 2006 роки — член колегії Держкомзему України. У 1996–2000 роках керує кафедрою землевпорядного проектування Національного аграрного університету, а з 2006 року завідує кафедрою управління земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і природокористування України. Д.С. Добряк — відомий в Україні та за рубежем вчений. Його наукова діяльність пов’язана з дослідженням розвитку і розміщення соціальної інфраструктури на селі, оптимізованого використання і охорони земель, реформування земельних відносин. Особливе значення мають унікальні в світовій практиці наукові розробки щодо організації землекористування і сільськогосподарського виробництва в зоні впливу катастрофи на ЧАЕС. Розробив основні принципи вдосконалення землевпорядного проектування в умовах трансформування земельних відносин та посилення антропогенного навантаження на земельні ресурси, тео­ретичні засади, методологію і методику економіч­ної, екологічної та соціальної оцінки землеустрою. Під керівництвом Дмитра Семеновича виконано значні обсяги робіт із землеустрою і охорони земельних ресурсів, роздержавлення і приватизації земель, він брав безпосередню участь у розробці наукових основ контурно-меліоративної організації території, її економічної та екологічної оцінки. Опублікував майже 400 наукових робіт, у тому числі 25 монографій, 2 навчальних посібники. Підго-тував 4 докторів і 10 кандидатів економічних наук. Вчений створив наукову школу із сучасного землеустрою. Керуючи спеціалізованими вченими радами із захисту кандидатів наук в Головному науково-дослідному і проектному інституті земле­устрою (2003–2005 рр.) та Національному університеті біоресурсів і природокористування України (2007–2010 рр.), провів захист 40 кандидатських дисертацій із спеціальності «економіка природокористування і охорони навколишнього середовища». Нині заступник голови Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій НУБіП України, головний редактор фахового журналу «Землеустрій і кадастр» ( з 2004 р.).