СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГончаренко Семен Устимович
Гончаренко
Семен Устимович
Головний науковий співробітник інституту
педагогічної освіти і освіти дорослих Академії
педагогічних наук України, доктор педагогічних
наук, професор, дійсний член Академії
педагогічних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України

Мій Вчителю любий! Багато-багато
Сказати сьогодні хотілося б Вам...
На серці бентежне — із чого почати,
Як душу тривожну довірить словам?
То щастя мені посміхнулося — знаю,
Що Вас я зустріла у долі своїй.
Я мудрості з Вами сторінки гортаю,
Духовним зростанням завдячую їй.
Простіть за помилки. Так прикро, повірте,
Не виправдать Ваших усіх сподівань.
Та вже не повернуся — впевнена!– звідти,
Куди повели мене в пошуках знань.
Вас згадую часто, і серцю тепліше
Від думки про Вашу душевну красу.
І кращою хочеться стати скоріше, –
Мов сонечко в серці своєму несу!
(Цей вірш присвятила С.Гончаренку одна з його учениць)

Гончаренко Семен Устимович народився 9 червня 1928 року на Кіровоградщині. У роки Вітчизняної війни брав активну участь у русі опору: був бійцем партизанського загону імені У. Кармелюка, який діяв на території Вінницької області. Після війни закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського педагогічного інституту ім. О.С. Пушкіна та аспірантуру Науково-дослідного інституту педагогіки України. Як перспективний фахівець був запрошений на роботу в інституті, а 1966 року — призначений заступником директора інституту з науково-дослідної роботи. У 1990 році захистив докторську дисертацію, 1992 року був обраний дійсним членом АПН України, а 1993 — віце-президентом і академіком-секретарем Відділення дидактики, методики і інформаційних технологій навчання. Від 1998 року працює головним науковим співробітником Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України. Надзвичайно вагомим є внесок Семена Устимовича в розвиток методики фізики в Україні, створення міцної наукової школи методистів. Зокрема, цінними є його дослідження з проблеми змісту і методів розв’язування фізичних задач різного типу. Він створив посібник задач з фізики, що перевидавався 8 разів в Україні та 5 — у Польщі. Крім того, його підручники з фізики для різних типів шкіл були перекладені російською, литовською, польською, румунською, угорською мовами, а науково-популярні твори перевидані в Болгарії та Угорщині. Семен Гончаренко брав активну участь у реформуванні середньої загальноосвітньої школи, виробленні нових підходів до вивчення сучасної фізики та розбудові національної школи. Він брав участь в опрацюванні проекту «Закону про освіту», створив концепцію середньої загальноосвітньої школи України. Останнім часом Семен Устимович успішно досліджує методологічні проблеми педагогіки, формування методологічної культури педагога. Особливо дбайливо ставиться до підготовки висококваліфікаованих наукових кадрів. Під його керівництвом захищено 30 докторських і 52 кандидатські дисертації, створено кілька наукових шкіл: з проблем гуманізації і фундаменталізації освіти, інтегративного підходу до формування сучасної наукової картини світу в молоді. За вагомий внесок в розвиток української педагогічної науки С.У. Гончаренко нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України (1987), орденами «Знак Пошани» (1976 р.), Великої Вітчизняної війни ІІ ст. (1985 р.), медалями «Захиснику Вітчизни» (1999 р.) «Пртизан України» (2003 р.), медалями А.С. Макаренка, Н.К. Крупської, К.Д. Ушинського, нагрудним знаком МОН «За наукові заслуги». Однак найбільшою нагородою за свою працю Семен Устимович вважає повагу і любов своїх учнів.