СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬГойда Ніна Григорівна
Гойда
Ніна Григорівна
Проректор з лікувальної роботи
Національної медичної академії
після-дипломної освіти імені П.Л.Шупика,
доктор медичних наук, професор кафедри
управління охорони здоров’я,
академік Академії наук вищої освіти України

Народилася 1947 року в с. Бірки Бобровицького району на Чернігівщині. 1967 року вступила до Чернівецького державного медичного інституту (1967– 1973 рр.), після закінчення інтернатури за фахом «Акушерство і гінекологія» з 1974 року працювала в Дережнянській ЦРЛ Хмельницької області лікарем акушером-гінекологом, завідувачем відділення, районним акушером-гінекологом. У 1978–1980 роках закінчила клінічну ординатуру за вказаною спеціальністю у Чернівецькому державному медичному інституті. 1983–1992 роки присвячені роботі в Управлінні охорони здоров’я Хмельницького обл-виконкому, у облдержадміністрації на посадах головного акушера-гінеколога управління, заступника начальника, а з 1987року — начальник управління.

З квітня 2003 року працює на посаді проректора з лікувальної роботи Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика та за сумісництвом обіймає посаду професора кафедри управління охорони здоров’я. У 2000 році захистила докторську дисертацію «Наукове обґрунтування та розробка системи медико-санітарної допомоги жінкам з екстрагенітальною патологією», а 2004 року отримала звання професора. Автор понад 230 наукових праць, низки підручників, посібників та монографій. Входить до складу редакційних рад та редакційних колегій понад 10 друкованих наукових і науково-практичних видань. Ніна Григорівна брала участь у розробці ряду нормативно-правових документів в галузі охорони здоров’я. Вся галузева нормативна база щодо організації медичної допомоги дітям і матерям в Україні була розроблена за її участю. Також бере участь у реалізації міжнародних проектів по лінії Європейського Союзу (програма ТАСІС), Агентства з міжнародного розвитку США та окремих країн (Канада, Німеччина, Нідерланди, Швейцарія та інші). Н.Г. Гойда — член спеціалізованої ради Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, заступник голови Експертної ради Вищої атестаційної комісії України, член Вченої медичної ради Міністерства охорони здоров’я і член колегії Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрації. Під її науковим керівництвом виконана 1 докторська і 6 кандидатських дисертацій. Ніна Григорівна має вищу кваліфікаційну кате-горію зі спеціальності «Акушерство і гінекологія» та «Організація і управління охорони здоров’я». За багаторічну плідну практичну роботу та наукову діяльність їй присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України» (1992 р.). У 2006 році отримала Державну премію України в галузі науки і техніки, нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2007 р.). Академік Академії наук вищої освіти України з 2009 року. Також має орден Святої Анни Української Православної церкви та нагрудний знак «Хрест Пантелеймона Цілителя» — найвища нагорода в галузі медицини. Життєве кредо Ніни Григорівни: «Робити людям добро» є зрозумілим для її сім’ї, адже чоловік — Гойда М.С. — лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії, син Гойда С.М. — кандидат медичних наук, завідувач хірургічним відділенням Олександрівської лікарні м. Києва.