СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБуковинський Станіслав Альбінович
Буковинський
Станіслав Альбінович
Керівник Апарату Ради Національного банку України, заслужений економіст України, кандидат економічних наук, доцент

Народився 11 травня 1947 р. в с. Гибалівка Шаргородського району Вінницької області. Після закінчення загальноосвітньої школи навчався в Чернівецькому фінансовому технікумі. Отримавши диплом фінансиста, за розподілом був направлений на роботу до Шаргородського райфінвідділу, де упродовж 1965–1966 років працював інспектором з бюджету, старшим економістом з фінансування місцевого господарства. Був призваний на строкову військову службу, після закінчення якої повернувся у Шаргородський райфінвідділ, однак за якийсь час був запрошений на роботу до Вінницького облфінвідділу. Водночас навчався на економічному факультеті Чернівецького державного університету ім. Юрія Федьковича. В 1975 році йому запропонували перейти працювати в центральний апарат Міністерства фінансів УРСР на посаду заступника начальника відділу місцевих бюджетів. Поступово пройшов всі щаблі службової кар’єри до посади першого заступника міністра фінансів України.

Практичну роботу поєднував із науковою діяльністю, займався дослідженнями широкого спектра питань фінансово-бюджетних методів регулювання економічних і соціальних процесів, зокрема, удосконалення бюджетної і податкової системи, їх місця і ролі в державному регулюванні економічних відносин у процесі ринкової трансформації суспільства. Захистив дисертацію на тему «Становлення та шляхи розвитку бюджетної системи України», отримав наукові звання старшого наукового співробітника та доцента. Особливо вагомим є внесок Станіслава Буковинського у розбудову фінансово-бюджетної системи незалежної України, коли не було відповідного досвіду та практики формування державного бюджету в умовах переходу суспільства до ринкових методів господарювання. Під його керівництвом та за безпосередньої участі здійснювалася розробка проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань складання та виконання бюджету. Вшановуючи видатні здобутки, 1995 року його було обрано дійсним членом Академії економічних наук України. 2000 року Станіслав Буковинський перейшов на роботу до Національного банку України, де очолює підрозділ із забезпечення діяльності Ради Національного банку. Паралельно займається дослідженнями, пов’язаними з удосконаленням монетарної політики, її впливу на стан економічного та соціального розвитку країни. Зокрема, серед останніх публікацій Станіслава Альбіновича — «Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її реалізації в Україні», «До питання здійснення бюджетної політики в Україні», «Формування бюджетної політики у ринковому середовищі». Його перу належать розділи у колективних монографіях: «Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини у бюджетній системі України» (у книзі «Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку»), «Вплив бюджетного дефіциту на формування цінової динаміки» ( у книзі «Інфляція та фінансові механізми її регулювання»), «Бюджет розвитку та пріоритети бюджетних інвестицій» (у 6-томному виданні «Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України»). Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, відзнакою Академії економічних наук України «Золота медаль» ім. М.І. Туган-Барановського, знаками «Шахтарська слава» III ступеня, «Відмінник фінансової роботи СРСР», Почесною відзнакою Національного банку України, почесними грамотами Міністерства фінансів України та Національного банку України. Оголошено Подяку Кабінету Міністрів України, Київського міського голови.