СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБудкін Віктор Сергійович
Будкін
Віктор Сергійович
Доктор економічних наук,
професор, академік Академії наук
вищої школи України,
заслужений діяч науки і техніки України

Народився 13 листопада 1932 року в м. Ленінграді (Санкт-Петербург, Росія). У 1950 році розпочав навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де пройшов шлях від студента, аспіранта та асистента до проректора з навчальної роботи серед іноземців. Працював проректором з наукової роботи Київської ВПШ. З 1980 року є співробітником Національної академії наук України. Завідував відділами в Інституті соціальних та економічних проблем зарубіжних країн, в Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України, з 2002 року — головний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук України (ІСЕМВ НАН України). Сфера наукових інтересів В.С. Будкіна — це зовнішньоекономічна діяльність України, світове господарство і міжнародний поділ праці, транскордонне співробітництво, ринкові реформи та інноваційна діяльність нових незалежних країн.

Науковець є автором понад 300 друкованих праць, у тому числі 39 індивідуальних та колективних монографій, підручників. Праці Віктора Сергійовича видавалися у Великій Британії, США, Німеччині, Швеції, Чехословаччині, Польщі, Казахстані. У 1994–1996 роках очолював міжнародний колектив вчених проекту ТАСІС «Проблеми лібералізації української зовнішньої торгівлі в контексті європейської інтеграції», у 1997–1998 роках за програмою «Наука заради миру» виконував проект «Економічні аспекти співробітництва України з країнами НАТО». Здійснював спільні дослідження із колективами Інституту міжнародної економіки Угорщини, Інституту суспільних наук Словаччини, Інституту економіки Монголії, Вульвергемптонського університету (Велика Британія), Інституту Східної Європи (Німеччина), зараз співробітничає із вченими Інституту географії та Жешувського університету (Польща), Інституту центральноазійських та кавказьких досліджень (Швеція). Упродовж своєї активної педагогічної діяльності Віктор Сергійович Будкін підготував 26 кандидатів наук, 7 з яких захистили докторські дисертації. Від 1982 року є членом редколегії провідного економічного журналу країни «Економіка України», входить до редколегій ще трьох фахових журналів. У 1997–2004 роках очолював раду із захисту докторських дисертацій ІСЕМВ НАН України, нині є членом цієї ради, а також ради із захисту дисертацій Наці­онального авіаційного університету. У 2002–2008 роках був членом експертної ради ВАК України. Паралельно із працею в НАН України завідував кафедрою міжнародної економіки в Національному авіаційному університеті, а також працював професором кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Як експерт комітету Верховної Ради України, у 1991–1992 роках брав участь у підготовці перших законів та президентських указів щодо зовнішньоеконо-мічної діяльності незалежної України. Професор В.С. Будкін має двох дітей– Сергія і Марину. Син є співвласником консультаційної фірми «Інвестиційна компанія FinPoint», а донька — провідний співробітник фірми «Ренесанс Капітал» (Москва). Віктор Сергійович має п’ять внуків і правнука. У вільний час із великим задоволенням відвідує музеї, пам’ятки старовини, збирає художню та просвітницьку літературу. Життєве кредо: «Nil admirare — нічому не дивуюсь».