СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЯценко Тамара Семенівна
Яценко
Тамара Семенівна
Дійсний член Академії педагогічних наук України,
доктор психологічних наук, професор, заслужений
працівник народної освіти України,
відмінник освіти України

Тамара Семенівна народилася 2 травня 1944 р. у с. Драбівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області. У 1968 р. закінчила фізико-математичний факультет Черкаського педагогічного інституту, а в 1972 р. — аспірантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова та розпочала трудовий шлях у Черкаському педінституті. Від 1974 р. очолює кафедру практичної психології нині Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (ЧНУ). 1989 р. захистила докторську дисертацію «Психологічні основи активної підготовки майбутнього педагога до спілкування з учнями», а в 1990 р. отримала звання професора. Упродовж 2002–2005 років Тамара Семенівна була деканом психологічного факультету ЧНУ, з грудня 2005 — професор РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). Під її керівництвом функціонує Науково-дослідний центр глибинної психології при РВНЗ КГУ (м. Ялта), відкритий постановою Президії АПН України від 28.03.06 р.

Багаторічна праця увінчалася багатьма науковими здобутками. Дійсний член АПН України Т.С. Яценко — засновник психодинамічної теорії, яка об’єднала її однодумців та послідовників, що сприяло формуванню наукової школи. Щорічно при КГУ (м. Ялта) проводиться науково-практичний семінар «Теоретичні та методичні засади практичної психології» та «Авторська школа академіка АПН України Т.С. Яценко» з проблем глибинної психокорекції. Тамара Семенівна розробила нові методи глибинно-психологічного пізнання психіки з використанням метафоричних засобів. Особливої значимості серед них набули метод психоаналізу комплексу тематичних малюнків, неавторських малюнків та предметних моделей, психоаналітична робота з казкою, каменями, іграшкою. Т. С. Яценко доповнила структуру психіки, відкриту З. Фрейдом, що знайшло вираження в «Моделі внутрішньої динаміки психіки». Остання ілюструє асимет-рію у спрямуванні енергії сфер свідомого і несвідомого. Особливим поштовхом для розвитку глибинної психології було відкриття базових та ситуативних захистів; вертикальних та горизонтальних взаємозалежностей; у функціонуванні цілісного феномена психічного, в єдності та антагонізмі суперечливих його тенденцій. У науковому доробку Тамари Семенівни понад 200 публікацій, серед яких посібники та монографії: «Психологічні основи групової психокорекції» (1996 р.), «Теорія і практика групової психокорекції: Активне соціально-психологічне навчання» (2004 р.), «Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія, практика» (2006 р.) та ін. Під керівництвом Т.С. Яценко захищено 29 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації із гли-бинно-психологічної корекції. Впродовж 1997–1999 років була членом Вищої атестаційної комісії (ВАК), з 1995 р. — член Спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПНУ. З 1992 року є членом Вищої атестаційної колегії МОН України; з 2002 року є членом Експертної ради ДАК МОН України. З 2008 року — член Координаційної ради із затвердження наукових тем з психології при АПН України. Член редколегій низки періодичних видань: журналів «Практична психологія та соціальна робота» (м. Київ), «Проблеми сучасної педагогічної освіти» (РВНЗ КГУ, м. Ялта) та ін. За плідну працю Тамара Семенівна нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2001 р.), знаком «За наукові досягнення» (2006 р.), медаллю К. Д. Ушинського (2009 р.).