СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЯценко Володимир Микитович
Яценко
Володимир Микитович
Проректор з науково-педагогічної роботи та
соціально-економічного розвитку, завідувач
кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту
Черкаського державного технологічного універ-
ситету, доктор економічних наук,
професор, академік Української академії наук

Народився 12 травня 1949 р. у с. Драбівка Корсунь-Шевченківського району Черкаської області, що має давню історію та славні традиції. У 1972 р. закінчив фізико-математичний факультет Черкаського державного педагогічного інституту за спеціальністю «Фізика і електротехніка», у 1986 році отримав другу вищу освіту та кваліфікацію інженера-економіста у Київському технологічному інституті легкої промисловості. Упродовж 1974–1991 рр. перебував на комсомольській, радянській та партійній роботі. Від 1991 р. до сьогодні він незмінно працює в Черкаському інженерно-технологічному інституті (ЧІТІ) (з 2001 р. — Черкаський державний технологічний університет (ЧДТУ)). Здатність поєднувати господарську та науково-педагогічну діяльність сповна розкрилась у В.М. Яценка на посаді проректора навчального закладу, яку він обіймає з жовтня 1992 р., і в теперішній час — проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку ЧДТУ.

1997 року Володимир Микитович успішно захистив кандидатську дисертацію на тему «Підвищення ефективності виробництва в м’ясній промисловості України», 2004 р. — докторську: «Стратегія забезпечення ефективного розвитку аграрної і переробної сфер АПК України», а 2005 р. отримав звання професора. З 2000 р. за сумісництвом працює завідувачем кафедри бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту ЧДТУ. Хоч би де працював Володимир Яценко, він завжди досягав ефективних результатів на всіх посадах та ділянках роботи. За його ініціативою в університеті відкритий новий напрям підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів з економіки і підприємництва, створений факультет пере-підготовки фахівців, які повністю задовольняють потреби регіону у висококваліфікованих спеціалістах. Професор В.М. Яценко — автор понад 100 опублікованих наукових праць, серед яких чотири монографії та п’ять навчальних посібників. Він створив власну наукову школу, представники якої досліджують такі актуальні для сьогодення наукові теми, як: «Методологічні та організаційні проблеми підвищення економічної ефективності виробництва в АПК України», «Теорія та методологія формування потенціалу розвитку національної економіки» тощо. Під керівництвом науковця захищено три кандидатські дисертації, він постійно виступає опонентом, є членом двох спеціалізованих рад. Наукову діяльність Володимир Микитович успішно поєднує з громадською: він неодноразово обирався депутатом Черкаської міської ради (1994 — 1998 рр.; 2002 — 2006 рр.). За сумлінну і невтомну роботу нагороджений Почесною грамотою виконкому Черкаської обласної ради народних депутатів (1985 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України №45336 (1999), Почесною грамотою Черкаської обласної державної адміністрації (2008 р.), Почесною грамотою Черкаської обласної ради (2009 р.), Подякою Прем’єр-Міністра України (2009 р.), Нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2009 р.). На нові успіхи Володимира Микитовича надихає родина — дружина Тетяна Василівна, син Олександр — кандидат економічних наук, доцент, декан факультету із роботи з іноземними студентами ЧДТУ, син Максим — директор Черкаської філії «Кредобанку» та онуки: Володимир, Катерина і Нікіта.