СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРамазанов Султан Курбанович
Рамазанов
Султан Курбанович
Декан факультету інноваційної економіки і
кібернетики, завідувач кафедри економічної
кібернетики Східно-українського національного
університету імені В. Даля, доктор економічних наук,
доктор технічних наук, професор, академік
Міжнародної академії інформатизації, академік
Міжнародної академії наук екологічної безпеки,
академік Академії економічних наук України,
академік Транспортної академії України і член-
кореспондент Академії технологічних наук України,
заслужений діяч науки і техніки України

Народився 13 грудня 1949 року у маленькому високогірному аулі Хрюг Ахтинського району Дагестанської АРСР (РФ). У 1968 році закінчив з медаллю середню школу та вступив до Донецького державного університету на математичний факультет із спеціальності «Математика». Одержавши 1973 року кваліфікацію математика, направляється на роботу в ОЦ Ворошиловградського машинобудівного інституту, де пройшов шлях від молодшого наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента кафедри технічної кібернетики і систем керування до професора, доктора економічних наук, доктора технічних наук, декана факультету інноваційної економіки і кібернетики, завідуючого кафедрою «Економічна кібернетика». С.К. Рамазанов є одним із засновників кафедри «Технічна кібернетика та систем управління» (1975 р.). За його безпосередньою участю з 1985 року було відкрито ряд спеціальностей.

У 1982 році захистив кандидатську дисертацію «Оценивание и идентификация стохастических мультипликативно-аддитивных смесей». 1997 року захистив докторську дисертацію «Автоматизация управления производственно-транспортным комплексом в системе экологического мониторинга», а у 2008 році захистив другу докторську дисертацію за фахом «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» на тему: «Модели и информационные технологии эколого-экономического управления производственной системой в нестабильной среде». Особлива заслуга полягає в тому, що професор С.К. Рамазанов вніс значний вклад у розвиток наукового напряму, пов’язаного з його науковою школою та колом інтересів: «Інтелектуальні системи і технології моделювання, прогнозування, управління і прийняття рішень в складних соціально-економічних системах», «Комп’ютерне і математичне моделювання еколого-економічних, медико-біологічних та технологічних процесів і систем», «Нелінійні моделі і технології в соціально-економічних і екологічних системах». Під його керівництвом виконані і впроваджені у виробництво 17 господарських договірних НДДКР обсягом понад 5 млн. грн. і 8 держбюджетних НДР з обсягом понад 880 тис. грн. Автор майже 310 наукових та навчально-методичних робіт, в тому числі 14 монографій і 10 навчальних посібників. Підготував 1 доктора і 6 кандидатів наук. Керує підготовкою 7 аспірантів та 2 докторантів, а також 4 здобувачів. Член спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій, член редакційної колегії ряду наукових журналів, керівник Луганського відділення Всеукраїнської асоціації економічної кібернетики, дипломант міжнародних виставок. Нагороджений медаллю «Відмінник освіти України» (1996 р.), медаллю ім. М.В. Ломоносова (2003 р.), орденами «За заслуги в науці» і «За заслуги в освіті» (2009 р.). Має Почесні грамоти МОН України, Академії педагогічних наук, Луганської обласної адміністрації та ін. Султан Курбанович має велику і міцну родину — дружину, сина, доньку, 3 онуків. З ним завжди надзвичайно приємно мати справу, адже його життєве кредо: «Доброзичливість, підтримка і допомога всім і у всьому».