СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРадиш Ярослав Федорович
Радиш
Ярослав Федорович
Доктор наук з державного управління, професор
кафедри управління охороною суспільного здоров’я
Національної академії державного управління
при Президентові України, полковник медичної
служби у відставці

Народився 26 квітня 1952 року в с. Рожнів Косівського району на Івано-Франківщині. Тут закінчив Рожнівську середню школу. Батько, Федір Романович, та мати, Марія Петрівна, були селянами, які все в житті здобували власною працею, чого навчили і сина. Успішно закінчивши навчання у Коломийському фармацевтичному училищі (1970 р.), почав трудову діяльність на посаді рецептаря центральної районної аптеки смт. Верховина, що в передгір’ї Карпат. З 1970 р. до 1972 р. проходив дійсну військову службу в рядах Радянської Армії. Впродовж 1972–1977 рр. навчався в Івано-Франківському державному медичному інституті, після четвертого курсу якого ленінський стипендіат Ярослав Радиш перевівся на Військово-медичний факультет при Куйбишевському державному медичному інституті ім. Д.І. Ульянова, отримавши диплом з відзнакою, проходив службу 1979 року на офіцерських посадах у Збройних Силах СРСР.

У 1986 році закінчив факультет керівного медичного складу Військово-медичної академії ім. С.М. Кірова (м. Ленінград), отримав кваліфікацію лікаря-організатора з вищою військовою освітою. З 1992 до 2000 року проходив службу у Збройних силах України. Захистивши дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук у Військово-медичній академії (м. С.-Петербург, 1991 р.), Ярослав Федорович з 2000 року працює в Національній академії державного управління при Президентові України, де 2003 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління. Талановитий і сумлінний педагог, організатор освіти, науковець Я.Ф. Радиш 2005 року отримав вчене звання професора. У даний час працює на посаді професора кафедри управління охороною суспільного здоров’я у Національній академії державного управління при Президентові України. У 2009 році закінчив «Класичний приватний університет» за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра права. Я.Ф. Радиш є одним із визнаних в Україні фахівців у галузі державного управління охороною здоров’я. Він є заступником голови та членом спеціалізованих вчених рад Національної академії державного управління при Президентові України з присудження наукового ступеня кандидата і доктора наук, членом апробаційної вченої ради Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика з присудження наукового ступеня кандидата та доктора медичних наук, членом Дорадчої ради Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, членом редакційних колегій та редакційних рад низки фахових часописів. У творчому доробку Я.Ф. Радиша понад 170 наукових праць, серед яких одноосібні та колективні монографії, словники, навчальні посібники, наукові статті. Ярослав Федорович підготував 3 докторів і17 кандидатів наук. Разом з дружиною, Наталією Тарасівною, виростили двох доньок — Олесю та Любов, а тепер допомагають виховувати внуків: десятирічного Ярослава, п’ятирічну Марійку та трирічного Богданчика. Доньки — справжня гордість батьків, Олеся — аспірант Національної академії державного управління при Президентові України, а Любов — військовий лікар-стоматолог, старший ординатор стоматологічного відділення Львівського клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України, капітан медичної служби.