СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПритика Юрій Дмитрович
Притика
Юрій Дмитрович
Доцент, завідувач кафедри правосуддя
Київського національного університету
ім. Т.Г. Шевченка, заслужений юрист України,
доктор юридичних наук

Юрій Притика народився 3 квітня 1971 року у м. Києві. Майбутній фах обрав за прикладом батька, Дмитра Притики, судді, Голови Вищого господарського суду України. Тому, навчаючись на юридичному факультеті Київського націо-нального університету імені Тараса Шевченка, Юрій Дмитрович дбав про високий рівень своєї підготовки, адже бажав справдити усі надії родини. На останніх курсах почав поєднувати теорію з практикою: працював адвокатом міжнародної адвокатської компанії «Бі.Ай.Ем», а згодом — аташе відділу правових проблем державних кордонів Міністерства закордонних справ України. 1994 року Юрій Притика вступив до аспірантури КНУ імені Тараса Шевченка, яку закінчив 1997 року, захистивши кандидатську дисертацію «Правові засади формування і функціонування міжнародного комерційного арбітражу в Україні».

Відтак працював асистентом кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а згодом її доцентом. 2002 року Юрію Дмитровичу присвоєно це вчене звання. Цього ж року він розпочинає навчання в докторантурі КНУ імені Тараса Шевченка, яку завершив дисертацією «Теоретичні проблеми захисту прав учасників цивільних правовідносин в третейському суді». Здобувши вчений ступінь доктора юридичних наук, Юрій Притика повертається до роботи на кафедрі цивільного права юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. А з 2006 до 2007 року виконує обов’язки завідувача кафедри правосуддя юридичного факультету цього ж вузу, з 2007 року і дотепер очолює цю кафедру. Викладаючи студентам курс «Міжнародне приватне право», спецкурси «Міжнародний комерційний арбітраж», «Третейський розгляд цивільних спорів», «Альтернативні способи вирішення спорів», Юрій Притика невтомно нагадує слухачам слова Арістотеля: «Розум полягає не лише у знанні, а й у вмінні застосовувати ці знання». Викладацьку діяльність Юрій Притика поєднує із науковою (у його доробку понад 40 публікацій, серед них 3 монографії). Він є членом консультативної ради з нотаріату при Міністерстві юстиції України і науково-консультативної ради при Вищому адміністра-тивному суді України. За сумлінну працю та високі здобутки Юрій Дмитрович неодноразово нагороджувався: за плідну науково-педагогічну, культурно-просвітницьку діяльність — Почесною грамотою Міністерства освіти України (2005 р.), за особливо видатні заслуги перед Київським національним університетом імені Тараса Шевченка нагороджений Почесною грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2006 р.), за особистий внесок у становлення і розвиток третейського судо-чинства в Україні — Почесною грамотою Третейської палати України (2006 р.), за вагомий особистий внесок у реалізацію державно-правової політики, зміцнення законності та правопорядку, високий професіоналізм у захисті конституційних прав і свобод громадян — Почесним званням «Заслужений юрист України» (2009 р.). У приватному житті Юрій Притика — мандрівник та колекціонер: збирає зразки українського живопису і розуміється на них не гірше, ніж на законах.