СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПоповський Володимир Володимирович
Поповський
Володимир Володимирович
Завідувач кафедри телекомунікаційних систем
Харківського національного університету
радіоелектроніки

Володимир Поповський народився 21 липня 1940 року у м. Валки Харківської області. Освіту здобув на факультеті військового радіозв’язку Військової академії зв’язку (м. Ленінград). Прослуживши п’ять років на Тихоокеанському флоті, був ад’юнктом, викладачем, а згодом начальником кафедри Військової академії зв’язку. 1982 року захистив докторську дисертацію, а 1985 року отримав звання професора. Як завідувач кафедри телекомунікаційних систем Харківського національного університету радіоелектроніки, Володимир Поповський веде плідну наукову та науково-дослідну роботу.

Кафедра є виконавцем госпрозрахункових та держбюджетних робіт, замовниками яких є Міносвіти та науки, НКАУ, Укртелеком, оператори мобільного зв’язку: Київстар, UMC, Астеліт та інші. Тісні зв’язки з науковими та профільними закладами сприяють якісній підготовці молодих вчених. За останні 10 років на кафедрі 24 аспіранти та пошукачі захистили кандидатські дисертації, а 5 — докторські, з них під керівництвом Володимира Поповського захищено 17 кандидатських та 5 докторських робіт. Володимир Володимирович є членом Експертної ради ВАК та членом НТР Національної комісії з питань розвитку зв’язку України. Підтримує тісні зв’язки зі спеціалістами з телекомунікацій, керівниками та провідними фахівцями закладів, операторами зв’язку. Велику увагу приділяє розвиткові науки та навчального процесу кафедри. Зокрема, його стараннями при кафедрі функціонують 4 філіали, де студенти проходять різні типи практик і лабораторні заняття. Також він дбає про регулярне поновлення лабораторної бази кафедри, навчальних планів та програм дисциплін, що є запорукою підтримки високого сучасного наукового та методичного рівня кафедри. Професор В.Поповський активно веде навчально-методичну роботу. Він –автор 300 наукових праць, серед яких 6 монографій, 11 навчально-методичних посібників, 8 підручників, 4 з яких мають гриф Міністерства освіти та науки. Його роботи неодноразово публікувалися за кордоном і здобули визнання. У сфері наукових інтересів вченого — теорія систем, теорія зв’язку, електромагнітна сумісність радіоелектронних засобів, просторово-часова обробка сигналів, поляризація сигналів, адаптивні методи керування та оцінки сигналів, сучасні телекомунікаційні технології. Володимир Поповський — дійсний член Міжнародної спілки інженерів ІЕЕЕ, Академії прикладної радіоелектроніки та Академії зв’язку України. Нагороджений Грамотою Верховної Ради України за заслуги перед українським народом (2005) та знаком «Відмінник освіти України». Вільний час Володимир Володимирович присвячує родині: дружині, доньці, сину, невістці та п’ятьом онукам. Гаслом педагогічної роботи Володимира Поповського є заклик: «Розквітайте, всі квіти».