СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБітаєв Валерій Анатолійович
Бітаєв
Валерій Анатолійович
Проректор з наукової роботи
Національної академії керівних кадрів культури
і мистецтв, доктор філософських наук,
професор, член-кореспондент Національної
академії мистецтв України, академік АН вищої
освіти України та Української академії наук,
заслужений діяч мистецтв України,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки

Народився 20 січня 1951 року в м. Ужгороді Закарпатської області. У 1973 році закінчив з відзнакою Київську державну консерваторію імені П.І. Чайковського за спеціальністю «Диригент, викладач музичних дисциплін», а у 1979 році — аспірантуру консерваторії за фахом «Естетика». Докторську дисертацію на тему «Естетичне виховання і гуманізація особи» захистив 2004 року. Викладацьку роботу розпочав 1979 року в Київській державній консерваторії ім. П.І. Чайковського. У 1982–1991 роках працював старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедрою Інституту підвищення кваліфікації працівників культури Міністерства культури УРСР. У 1990–1992 роках за сумісництвом — генеральний директор Українського відділення Неурядової міжнародної організації «Центр Інтеркультура».
З 1991 року працює на посаді проректора з навчальної роботи Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва, а з 1998 року — проректор з наукової роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

В.А. Бітаєв дослідник з проблем теорії культури і мистецтва, ініціатор створення та реалізації багатьох програм комплексних наукових досліджень у галузі культури і мистецтва. Автор понад 100 наукових публікацій, у тому числі 4 наукових монографій. Підготував більше 10 кандидатів та докторів наук. Професор Бітаєв здійснює активну науково-публіцистичну та науково-просвітницьку діяльність, є головою редколегії та головним редактором наукового альманаху «Культура і сучасність», головою редколегії наукового журналу «Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва», заступником голови редколегії міжвідомчого збірника наукових праць «Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури» та наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» і збірки наукових праць «Мистецтвознавчі записки». Голова технічного комітету стандартизації «Музейна справа та предмети колекціонування» Держспоживстандарту України, член комісії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, член ради Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Голова спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва (2005–2010 рр.). Член спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Нагороджений: Подякою Президента України, Грамотою Президії Верховної Ради України, «Знаком Пошани» Голови Київської міської державної адміністрації, Почесною відзнакою «За досягнення в розвитку культури і мистецтва» та «За багаторічну плідну працю в галузі культури» Міністерства культури і туризму України, Почесною відзнакою «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України, Почесною відзнакою «За творчі здобутки» І ступеня Української академії наук, орденами та почесними відзнаками церковних та громадських організацій України і зарубіжних країн. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого АН Вищої освіти України та премії імені Платона Української академії наук.