СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Чигиринський Валерій  Вікторович


Чигиринський
Валерій Вікторович

Випускник технологічного факультету (1971 р.)

Завідувач кафедри обробки металів тиском Запорізького національного технічного університету, доктор технічних наук, професор

Останнім часом Валерій Вікторович Чигиринський активно займається науковими дослідженнями у галузі машинобудування та металургії. При цьому неодмінно підкреслює: основні знання з техніки були закладені у Дніпропетровській металургійній академії. Народився 18 квітня 1948 р. у м. Єнакієво Донецької області. Поступив до Дніпропетровського металургійного інституту в 1966 р., освіту здобув за спеціальністю «Обробка металів тиском». Завдячує цікавим лекціям академіка СРСР О. П. Чекмарьова, доцентів О. О. Дінніка, В. П. Галицького та О. М. Комарова, старших наукових співробітників Г. Я. Олексієнка та В. П. Іванова. Закінчивши інститут із відзнакою, Валерій Чигиринський у 1971–1973 рр. відслужив у Радянській Армії – лейтенант, командир взводу середніх танків у м. Чугуєв. Упродовж 1974–1977 рр. – аспірант, 1988–1991 рр. – докторант цільової трьохрічної докторантури кафедри обробки металів тиском Дніпропетровської металургійної академії. Доцент Запорізького індустріального інституту (1980), доцент кафедри теоретичної механіки ДМетІ (1982–1988). У 1999 р. захистив докторську дисертацію. З 2002 р. – професор, 2006 р. – завідувач кафедри обробки металів тиском Запорізького національного технічного університету. Опублікував понад 220 наукових праць, 3 монографії, отримав 27 авторських свідоцтв та патентів на винахід, більшість з яких впроваджено і випробувано у промисловості. Нагороджений медаллю «Изобретатель СССР». Валерій Вікторович – член спеціалізованої ради захисту кандидатських та докторських дисертацій при ЗНТУ (матеріало­знавство, механіка деформованого твердого тіла); член редакційної колегії журналу «Виробництво прокату»; член наукових комітетів багатьох міжнародних конференцій в Україні, Росії, Польщі, Словакії.

Автор нового методу рішення задач теорії пластичності «Метод гармонійних функцій в теорії пластичності». В експериментальних дослідженнях розкрив ефекти пластичної деформації: ефект додаткового та кінематичного впливу на осередок деформації. Інтенсивно розробляє напрям, пов’язаний із технологічним проектуванням профілів прокату для автомобілебудування. Науковий керівник 2 докторантів, 3 аспірантів в галузі термомеханічної обробки металів, динаміки прокатних станів, методів рішення задач теорії пластичності. Хобі – поезія, спорт. Одружений, має двох синів. Батько – Чигиринський Віктор Михайлович – закінчив ДМетІ, працював на металургійному заводі ім. Петровського начальником ад’юстажу рейкобалкового цеху, заступником начальника цеху, заступником директора заводу. Дружина та старший син також здобули вищу освіту в металургійній академії. Життєве кредо Валерія Вікторовича: «Активна життєва позиція та творення».