СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ


Червоний Іван  Федорович


Червоний
Іван Федорович

Випускник металургійного факультету (1974 р.)

Завідувач кафедри металургії кольорових металів Запорізької державної інженерної академії, доктор технічних наук, професор, заслужений винахідник України, академік Академії наук вищої освіти України, Академії інженерних наук України, Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів

Науковець і фахівець у галузі металургії кольорових металів та металургії напівпровідникових матеріалів, Іван Федорович Червоний, відомий своїми науковими дослідженнями не лише в нашій країні, а й за її межами. У науковій співпраці з промисловими фахівцями та аспірантами розробив нові технології отримання міді, титану й алюмінію. Народився 1 листопада у 1944 р. в селищі Совєтське Совєтського району Автономної Республіки Крим. У 1961–1964 рр. навчався у Запорізькому індустріальному технікумі за фахом «Металургія кольорових і рідкісних металів». Трудовий шлях розпочав на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті, де у 1963–1974 рр. працював плавильником, згодом інженером, старшим інженером і начальником групи, а з 1982 р. начальником галузевої науково-дослідної лабораторії безтигельної зонної плавки. У 1974 р. із відзнакою закінчив Дніпропетровський металургійний інститут за спеціальністю «Металургія кольорових металів». Поєднуючи практичну діяльність на промисловому виробництві із науковими дослідженнями, у 1983 р. здобув вчену ступінь кандидата технічних наук. Докторську дисертацію захистив у 2000 р. в Запорізькій державній інженерній академії зі спеціальності «Металургія чорних та кольорових металів і спеціальних сплавів». З 2000 р. на запрошення керівництва Запорізької державної інженерної академії Іван Федорович працював професором кафедри фізичної та біомедичної електроніки. З 2004 р. – завідувач кафедри металургії кольорових металів. Під керівництвом професора І. Ф. Червоного захищено 3 кандидатські та 1 докторська дисертація. Відповідає також за організацію виробничої та переддипломної практики студентів. До дорученої справи ставиться прискіп­ливо та з душею, вболіваючи за успіхи майбутніх металургів, тож Івана Федоровича шанують та поважають студенти і співробітники. Знаний науковець-металург – один з авторів способу отримання високочистого кремнію, способу управління кристалічної досконалості

монокристалічного кремнію, способу регулювання концент­рацією домішки в процесі вирощування кремнію із заданим їх розподілом, ряду установок, використовуваних для вирощування монокристалів кремнію методом безтигельної зонної плавки. Наукові розробки привернули увагу 6агатьох закордонних фірм, зокрема, «Siemens» (Німеччина), «Торsil» (Данія) та інших. Фундаментальний доробок вченого – відкриття «Явище тунельної кристалізації напівпровідникових матеріалів – Ефект Червоного» (диплом № 447 Міжнародної академії авторів наукових відкриттів та винаходів, 2013 р.). Російська академія природничих наук відзначила працю медаллю ім. П. Капіци, Європейське товариство природничих та суспільних наук (Німеччина) – медаллю Рентгена, Європейська академія природничих наук – орденом «Золотого орла». Авторству Івана Червоного належать 300 наукових статей, 8 монографій, 26 підручників і навчальних посібників з грифом МОН України, 63 навчально-методичні праці, а також 80 авторських свідоцтв і патентів на винаходи. За успіхи в науково-дослідний роботі неодноразово нагороджувався почесними грамотами Президії Верховної Ради України та президії Ради профспілок України, відзначений знаком «Відмінник освіти України»» та почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Оригінальні технічні рішення Івана Червоного відзначені чисельними золотими та срібними медалями Виставки досягнень народного господарства УРСР. За особисті заслуги в розвитку науки і техніки присуджено звання «Заслужений винахідник України». Червоний Іван Федорович є членом спеціалізованих вчених рад «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів» при Запорізькій державній інженерній академії та при Фізико-технологічному інституті металів і сплавів Національної академії наук України, а також членом редакційної колегії збірника наукових праць «Металургія» і загальнодержавного науково-технічного журналу «Тео­рія і практика металургії».