СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Бараш
Микола
Якович

Випускник Інституту вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету (2005 р.)

Державний уповноважений Антимонопольного комітету України, заслужений юрист України
Бараш Микола  Якович

Професійністю, працездатністю і цілеспрямованістю Микола Якович Бараш здобув справжній авторитет і повагу у колег, керівників підприємств, науковців, керівників виконавчих структур органів державної влади. Народився 2 липня 1955 р. у с. Дьорновичі Наровлянського району Гомельської області. Має дві вищі освіти. У 1972 р. закінчив Ленінградський технологічний інститут целюлозно-паперової промисловості за спеціальністю «Автоматизація та комплексна механізація хіміко-технологічних процесів», інженер-технолог з автоматизації. У 2005 р. закінчив Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Правознавство», юрист. З університетом постійно підтримує тісні зв’язки, на базі вишу організовуються міжнародні науково-практичні конференції за участю Миколи Яковича з питань конкурентної політики в умовах модернізації економіки, де виступає з доповідями, консультує молодих спеціалістів. Трудовий шлях почав старшим інженером Інституту технічної теплофізики НАН України, згодом — провідний інженер Інституту хімії поверхні НАН України. У системі органів Антимонопольного комітету Украї­ни Микола Бараш працює з 1994 р., обіймав посади заступника начальника відділу Київського міського територіального відділення, помічника керівника, заступника начальника, начальника Головного управління конкурентної політики, директора Департаменту конкурентної політики. У липні 2004 р. призначений державним уповноваженим Антимонопольного комітету України. З серпня 2011 р. обіймав посаду директора департаменту розслідувань. З лютого 2012 р. знову призначений державним уповноваженим Антимонопольного комітету України.

Микола Якович проявляє ініціативу і творчість у роботі, своєчасно і точно виконує рішення державних органів та посадових осіб, розпорядження і вказівки керівництва, організовує роботу з практичного застосування законодавства про захист економічної конкуренції на товарних ринках в різних галузях економіки. Брав участь у розробці проектів законодавчих та нормативно-правових актів, зокрема проектів Указів Президента України «Про основні напрямки конкурентної політики» на 1999–2000 рр., 2002–2004 рр.; Законів «Про природні монополії», «Про державну допомогу»; Положення про концентрацію, Положення про узгоджені дії, Типових вимог до узгоджених дій для загального звільнення. Має великий досвід застосування законодавства про захист економічної конкуренції на товарних ринках у різних галузях економіки. Володіє високим рівнем знань конкурентного законодавства Європейського Союзу, США та інших економічно розвинених країн, країн СНД. За сумлінну працю, вагомий внесок у розбудову і здійснення державної політики демонополізації економіки та захисту конкуренції, високий професіоналізм нагороджений Грамотою Верховної Ради України, почесною грамотою Кабінету Міністрів України, відомчими відзнаками Антимонопольного комітету України «За захист конкуренції» та почесною грамотою Антимонопольного комітету України. За особистий внесок у реалізацію конкурентної політики в Україні, державної правової політики, заслуги у зміцненні законності і правопорядку, високий професіоналізм у 2013 р. присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».