СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Барановський
Олександр
Іванович

Випускник економічного факультету (1977 р.)

Проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи» Міністерства освіти і науки України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України
Барановський Олександр Іванович

Народився 6 серпня 1956 р. у Києві. У 1977 р. закінчив Київський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Економіка торгівлі». Працюючи у сфері фінансів, плідно займався науковою та педагогічною діяльністю. З 2001 р. — доктор економічних наук за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит», а у 2005 р. здобув вчене звання професора. Трудову діяльність Олександр Барановський розпочав в Українському науково-дослідному інституті торгівлі та громадського харчування, де пройшов шлях від молодшого до провідного наукового співробітника відділу фінансів. У 1992–1994 рр. — вчений секретар Відділення економіки НАН України. У період 1994–1996 рр. — головний консультант секретаріату Ради національної безпеки України, а в 1996–1999 рр. — державний експерт апарату Ради національної безпеки і оборони України. У 1999–2002 рр. — завідувач відділу, заступник начальника, начальник аналітично-методичного управління Рахункової палати України. Державний службовець ІV рангу. У 2002–2005 рр. Олександр Іванович обіймав посаду провідного експерта Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. А. Разумкова. З 2005 р. — завідувач відділу досліджень розвитку і регулювання фінансових ринків ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України». З 2007 р. — проректор з науково-дослідної та інноваційної роботи Університету банківської справи Націо­нального банку України (м. Київ), з 2015 р. — проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи». За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну плідну наукову діяльність Олександру Барановському присвоєно почесне звання «Заслужений економіст України» (2007), а за вагомий внесок у розвиток сфери освіти він нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2010).

У здобутку науковця 260 праць, опублікованих в Україні, Білорусії, Болгарії, Польщі, Росії, Сербії, США, Угорщині, Швейцарії, з них 21 монографія (в т. ч. 5 індивідуальних), 1 підручник, 4 навчальних посібники. Серед основних: монографії «Філософія безпеки» в двох томах: Т. 1 «Основи економічної і фінансової безпеки економічних агентів», Т. 2 «Безпека фінансових інститутів» (2014), «Відмивання» грошей: сутність та шляхи запобігання» (2003), «Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення)» (2004), «Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні» (2006), «Розвиток банківської системи України», «Фінансова політика та податково-бюджетні важелі її реалізації», «Стратегічне управління страховою компанією» (2008), «Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання», «Євроінтеграційний розвиток фінансової системи України» (2009); «Стійкість фінансових ринків України та механізми її забезпечення» (2010), наукова доповідь «Капіталізація економіки» (2007); національна доповідь «Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави» (2009). Олександр Барановський — голова спеціалізованої вченої ради Д 26.883.01 в ДВНЗ «Університет банківської справи» з захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю «Гроші, фінанси і кредит». Ним підготовлено 6 докторів і 12 кандидатів економічних наук. Науковець, експерт, фінансист Олександр Барановсь­кий — представник династії економістів. У славному літописі випускників КНТЕУ також його дружина та діти. З Вікторією Григорівною навчалися на одному курсі, вона обрала спеціальність «Бухгалтерський облік у торгівлі». У виші працює з 1989 р., упродовж 2000–2003 рр. — заступник декана обліково-фінансового факультету, на цей час — доцент кафедри фінансового аудиту КНТЕУ. Доньки Катерина та Ганна продовжили сімейну традицію, нині займають керівні посади в провідних секторах економіки.