СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСтепаненко Василь ДаниловичСтепаненко
Василь Данилович


Президент Всеукраїнського благодійного фонду "Сприяння реформуванню нотаріату", приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, Заслужений юрист України, Почесний член Спілки юристів України

Василь Данилович Степаненко народився 12 жовтня 1951 року у селі Карапиші Миронівського району Київської області.
У 1971 році В.Д. Степаненко закінчив Чернігівський юридичний технікум, а 1979 року - Київський державний університет імені Тараса Шевченка.
Щаслива доля привела Василя Даниловича в Міністерство соціального забезпечення УРСР. Це стало відправною точкою стрімкого кар'єрного росту: саме тут він розпочав свою трудову діяльність і пройшов службовими сходинками від інспектора, старшого інспектора, керівника юридичного бюро до началь-ника відділу. Паралельно навчався на юридичному факультеті Київського національного університету, провадив активну профспілкову роботу. Саме в той час Василь Данилович розробив методику під назвою "Наставники молоді", яка була реалізована в Україні. Як автора, його було нагороджено нагрудним знаком ЦК ВЛКСМ та ВЦРПС "Наставник молоді СРСР".
У 1986 році Василь Данилович почав працювати у Чорнобилі. На новому місці так само стрімко піднімається вгору. Цьому сприяли його висока працездатність, самовіддача, принциповість, ініціа-тивність, наполегливість та професіоналізм. Тож через рік - у 1987 році - В.Д. Степаненка призначають на посаду начальника відділу соціального розвитку виробничого об'єднання "Чорнобильська АЕС". Він отримує стратегічне завдання перевести ЧАЕС з вахтового режиму експлуатації на безвахтовий та заселити місто Славутич. Після виконання поставленого завдання Василя Даниловича признача-ють заступником генерального директора науково-виробничого об'єднання "Чорнобильська АЕС" з юридичних питань.
Біль Чорнобиля чорним крилом торкнувся і Василя Даниловича. В. Д. Степаненко - учасник ліквідації аварії на ЧАЕС І категорії, інвалід ІІ групи. Тож закономірно, що він є одним із розробників законо-давчих актів з питань соціального захисту учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та осіб, які постра-ждали внаслідок катастрофи. Постійно надає консуль-тативну юридичну допомогу Міжнародному фонду "Альтаїр" та його членам - інвалідам-чорнобильцям.
В.Д. Степаненко належить до тих небагатьох людей, які прийшли в цей світ, щоб творити і розвивати. Місто Славутич донині згадує Василя Даниловича лише теплими словами, сповненими подяки. Саме він випустив там першу міську газету "Експрес-Славутич", відкрив юридичну компанію "Гудвіл - ЛТД", а у 1995 році заснував нотаріальну контору. За активну життєву позицію і принциповість у прийнятті рішень у 2002 році жителі міста Славутич висловили йому найвищу довіру - обрали депутатом міської ради.
Життя рухається вперед, тож у 2000 році Василь Данилович розпочинає професійну і громадську діяльність у Києві. Він - перший заступник голови Київської міської нотаріальної палати, паралельно працює старшим викладачем юридичного факультету Київського університету туризму, економіки і права, провадить активну громадську діяльність - його обирають президентом Всеукраїнського благодійного фонду "Сприяння реформуванню нотаріату".

Під керівництвом В.Д. Степаненка проводиться комплекс заходів, спрямованих на вдосконалення нотаріальної діяльності, захист соціальних та професійних інтересів нотаріусів. За його ініціативи було вдосконалено роботу з навчання, допідготовки та підвищення кваліфікації працівників нотаріату. Ця програма успішно діє на підставі двосторонньої угоди між Всеукраїнським благодійним фондом "Сприяння реформуванню нотаріату" та Київським університетом туризму, економіки та права. З цією метою на базі нотаріальної контори В. Д. Степаненка було створено одну з перших у нашій державі філію кафедри нотаріату, де нині проходять навчання та стажування студенти університету туризму, економіки і права та усі категорії фахівців нотаріату.
За безпосередньої участі та авторства Василя Даниловича Степаненка було підготовлено до друку та видано книги "Сучасний український нотаріат", "Вчинення нотаріальних дій", "Довідник для посадових осіб". Василь Данилович активно сприяє реалізації державної політики у законотворчій галузі та контролю за дотриманням Законів України. Він спільно з Українською нотаріальною палатою вживає заходів щодо підвищення міжнародного авторитету нотаріату України. "Враховуючи вимоги часу, нотаріус стає ключо-вою фігурою, що стабілізує і розвиває практику належ-ного застосування цивільного законодавства, він стає важливою, а головне - необхідною постаттю у право-вому, комерційному і фінансовому житті країни", - підкреслює В.Д. Степаненко.
У результаті розроблених та реалізованих ним програм упродовж останніх років українські нотаріуси постійно підвищують свою кваліфікацію у Швейцарії, Німеччині, Франції. Завдяки організованій ним роботі забезпечується висвітлення питань українського нотаріату через засоби масової інформації.
За визначний внесок у розвиток вітчизняного нотаріату В.Д. Степаненка нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, срібною меда-ллю Міжнародного Академічного Рейтингу "Золота фортуна", орденом Української Православної Церкви "За патріотизм", вищими відзнаками Української нота-ріальної палати "За заслуги перед нотаріатом" та "Золотий параграф". Василь Данилович - лауреат нагороди Асамблеї ділових кіл "Золотий символ якості національних товарів та послуг України". В.Д. Степа-ненко - Почесний член Союзу юристів України, удостоєний Почесного звання "Лицар Вітчизни" з врученням Золотого Хреста честі і звитяги.
В.Д. Степаненко - принциповий, кваліфікований спеціаліст, який творчо підходить до власної нотаріальної діяльності та постійно її вдосконалює. З початку нотаріальної діяльності приватний нотаріус В.Д. Степаненко надав понад 40 тисяч нотаріальних послуг фізичним та юридичним особам, підготував до самостійної роботи вісімнадцять кваліфікованих фахівців. Член редакційної ради Всеукраїнського журналу "Нотаріат для вас".
Його власне професійне кредо - "Порядок і порядність". Ним Василь Данилович керується у професійній діяльності та особистому житті.
За словами В. Д. Степаненка, благополуччя держави тісно пов'язане із добробутом родини. Тож повноводним джерелом натхнення у роботі та основною підтримкою у житті для В.Д. Степаненка завжди виступає його родина: вірна помічниця у прагненні творити добро - дружина Олена Володи-мирівна, лікар за фахом, старший син Костянтин, який працює юристом-міжнародником, молодший Дмитро - нотаріус та вірний батьків партнер, і двоє дівчат - Дарія та Марія.
Василь Данилович - збирач афоризмів та крилатих виразів. Завдяки своєму рідкісному хобі він створив книгу "Малая юристическая энциклопедия" Василь Данилович переконаний, що процвітання та розквіт нашої держави нині, як ніколи, мають будуватися на засадах єдності, згуртованості та одностайності.