СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬСлюз Тетяна ЯрославівнаСлюз
Тетяна Ярославівна


Голова Державного казначейства України

Тетяна Слюз народилася 1965 року на Львівщині. Освіту отримала у Львівському державному універ-ситеті імені Івана Франка, а згодом закінчила Терно-пільську академію народного господарства.
Трудовий шлях Тетяни Слюз розпочався 1987 року у райфінвідділі міста Кам'янка Бузька Львівської обла-сті, куди її направили на посаду економіста державних доходів.
З часу створення податкової служби Тетяна Ярославівна піднялася кар'єрними сходами від державного податкового інспектора до заступника Голови податкової адміністрації, в цілому пропрацювавши у податкових структурах 15 років. Цей багаторічний досвід роботи Тетяни Слюз зумовив подальші призначення її на відповідальні посади.

У 2005 році Тетяна Слюз працює у Міністерстві фінансів України, а наступного року її призначають начальником Головного управління Державного казначейства України у м. Києві. Головним завданням Тетяни Ярославівни на цій посаді було забезпечити казначейське обслуговування державних та місцевих бюджетів. Успішна діяльність Тетяни Слюз зареко-мендувала її як кваліфікованого та відповідального фахівця, а проявлене державницьке мислення було поціноване наступним відповідальним призначенням.
З грудня 2007 року - Голова Державного казна-чейства України. Оскільки цей урядовий орган контролює виконання держбюджету України, забезпе-чує ощадливе та цільове використання його коштів, Тетяна Слюз небезпідставно названа однією з най-впливовіших жінок в Україні. Серед її посадових обов'язків - державний контроль та оперативне розпорядження фінансовими ресурсами держави; ефективний їх перерозподіл; створення можливості накопичення ресурсів для реалізації державних програм. Виважене керівництво казначейською сис-темою дозволяє на підставі чітко визначених обсягів реальних потреб раціонально проводити оптимізацію бюджетних потоків, забезпечити безперервне фінансування всіх учасників бюджетних відносин, зробити процес виконання бюджету ефективнішим.