СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРимарук Олександр IвановичРимарук
Олександр Iванович


Народний депутат України IV І V скликань Голова підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності (IV та V скликань), член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету (V скликання) Професор, заслужений економіст України

Олександр Іванович Римарук народився 2 серпня 1956 року в Краснодарському краю (Російська Федерація). Батьки походять із Рівненщини.
О.І. Римарук у 1979 році з відзнакою завершив навчання у Київському національному торговельно­ економічному університеті, здобувши фах інженера­ технолога, а у 2000 році він також з відзнакою закінчує юридичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.
У 2002-2007 рр. О.І. Римарук входив до складу Державної ради з питань пенсійної реформи, колегії Міністерства внутрішніх справ України, робочої групи з розробки Податкового кодексу України. У його послужному списку - членство в постійній делегації Верховної Ради України у Міжпарламентській Асамблеї країн­учасниць СНД.
Олександр Іванович працював членом міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, при Державному комітеті фінансового моніторингу України.

За активну громадянську позицію Олександра Івановича у 1994-1998 рр. обирають депутатом до Шевченківської районної ради народних депутатів міста Києва.
У 1981-1986 рр. О.І. Римарук - науковий співробітник Ради з вивчення продуктивних сил України Академії наук України.
Упродовж 1986-1994 рр. Олександр Іванович працює помічником ректора, вченим секретарем, доцентом, професором кафедри маркетингу Київсь-кого національного торговельно­економічного універ-ситету.
Потяг до знань не полишає Олександра Івановича упродовж усього життя. У 1991-1992 роках навчається в Массачусетському університеті (Бостон, США). Після цього у 1996-2003 рр. О.І. Римарук у якості професора кафедри малого бізнесу і підприємництва та кафедри інноваційного менеджменту Донецької державної академії управління знову передає свої знання студентам.
Упродовж 2001-2002 рр. Олександр Іванович обіймав посаду голови правління страхової компанії "Фонд страхових гарантій". На протязі багатьох років залишався віце­президентом Союзу акціонерів України (САУ), науковим консультантом Секретаріату Верхов-ної Ради України, економічним радником Головного управління зовнішньоекономічних зв'язків та інвестицій Київської міської державної адміністрації, науковим редактором журналу "Вісник фондового ринку", головою експертно-консультативної ради Асоціації "Медичне страхове бюро України".
О.І. Римарук - засновник та Почесний президент "Благодійного протиракового фонду".
Олександр Іванович - автор майже 80 наукових, навчальних, довідникових та методичних робіт. З­під його пера вийшло понад 20 книг, підручників, довідників з економічних, фінансових, організаційних і правових питань бізнесу та підприємницької діяльності.
Він також є співавтором винаходу "Одноконтурна автономна установка безперервної дії для одержання СО2 екстрактів з рослинної сировини". Цей винахід запатентовано у 89 країнах світу.
О. І. Римарук - автор та безпосередній учасник розробки багатьох законів України з питань фінансів, банківської діяльності, оподаткування, пенсійної реформи, а також реформи житлово­комунального господарства, соціального житла, соціальних проблем тощо.
Указом Президента України у 2001 році за багаторічну плідну працю на благо держави О.І. Римарук удостоєний звання "Заслужений економіст України", а у 2005 році нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України.
Донька Олена Олександрівна Римарук закінчила Бостонський університет (США) за спеціальністю "економіст". Вона вільно володіє п'ятьма іноземними мовами. Працює менеджером Кіпрської ріелторської компанії.