СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬРевякін Олександр ОлександровичРевякін
Олександр Олександрович


Керуючий партнер, перезидент Юридичної компанії "ЮРДАНА"

Олександр Ревякін народився 20 грудня 1982 року. У 2006 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Правознавство", здобувши кваліфіка-цію магістра права. У цьому ж вузі здобув з відзнакою другу вищу освіту за спеціальністю "Облік та аудит". Ґрунтовну освіту Олександр Ревякін підкріпив практичним досвідом юридичного забезпечення діяльності підприємств, зокрема й державних. Крім того, він проходив стажування у Фінляндії, вільно спілкується англійською мовою. У 2008 році отримав право займатися адвокатською діяльністю.

2007 року Олександр Ревякін створив юридичну компанію "ЮРДАНА", в якій став президентом та керуючим партнером.
Компанія об'єднує у своєму складі адвокатів, спеціалістів в галузі права та економіки. Оскільки юридична компанія спеціалізується на комплексному супроводженні діяльності як юридичних осіб - підприємств, установ, організацій, так і фізичних, її керівники приділяють значну увагу професіоналізмові своїх працівників. Юристи та адвокати "ЮРДАНИ" мають ґрунтовну підготовку в різних галузях права та значний досвід юридичної діяльності, рівень їх кваліфікації відповідає вимогам як вітчизняних, так і іноземних клієнтів.
Зважаючи на те, що в Україні після здобуття державою незалежності престиж професії юристів особливо зріс, а отже збільшилася і кількість дипломованих правників та юридичних компаній, професіонали "ЮРДАНИ" націлені на максимально ефективну роботу. Відповідно до ст. 59 Конституції України кожен має право на юридичну допомогу і є вільним у виборі захисника своїх прав та інтересів, тому "ЮРДАНА" бере активну участь у формуванні та вдосконаленні ринку юридичних та консалтингових послуг України, спираючись на професійність, відпо-відальність її колективу та неухильне дотримання ділової етики.
Головна мета діяльності компанії на чолі з Олександром Ревякіним - надання правових послуг громадянам, службовим особам, організаціям, підпри-ємствам, установам для їх правильної орієнтації у чинному законодавстві, різноманітних правових ситуаціях, захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у судах й інших органах державної влади та місцевого самоврядування, виховання звички свідомого виконання правових норм, зміцнення законності та правопорядку. У своїй діяльності фахівці юридичної компанії "ЮРДАНА" спираються на високий професіоналізм, гнучкість методів роботи та індивідуальний підхід до кожного клієнта. Тому закономірно, що коло тих, хто звернувся до юридичної компанії "ЮРДАНА", неухильно розширюється. Ефективній роботі компанії сприяє гасло: "Високо-професійна юридична підтримка фахівців є гарантом успіху будь-якого підприємства".