СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМельниченко Олександр IвановичМельниченко
Олександр Iванович


Перший заступник Голови Антимонопольного комІтету УкраЇни , Заслужений юрист України

Народився 11 жовтня 1951 року у місті Києві в сім'ї Марфи Миколаївни та Івана Федоровича Мельниченків.
У 1969 році закінчив Київську середню спеціальну музичну школу ім. М. В. Лисенка, де перші уроки людяності, світла та потягу до творчості одержав від педагогів Валентини Дюденко, Степана Чапкія, Лії Айзенберг, Оксани Леоненко.
У 1969 - 1972 роках навчався на оркестровому та диригентно­хоровому факультетах Київської державної консерваторії ім. П.І. Чайковського.
Трудову діяльність розпочав слюсарем­складальником на Київському заводі автоматики ім. Г. Петровського.
Після строкової служби в армії в 1975 році вступив на юридичний факультет Київського державного універси-тету ім. Т.Г. Шевченка. Юридичні знання формувалися під впливом таких науковців, як Володимир Копєйчиков, Микола Козюбра, Опанас Підопригора, Владлен Гонча-ренко, Юрій Шемшученко, Марат Стеценко, Василь Кат-рич, Станіслав Яценко, Діна Боброва, Тетяна Коваленко.
Здобувши фах юриста, стажувався у метра професії судді Олександра Васильєва, а з 1981 р. до 1987 р. працював народним суддею Жовтневого районного народного суду м. Києва. З 1987 р. до 1993 р.- суддя Київського міського суду (член судової колегії у кримінальних справах, член судової колегії у цивільних справах).
З 1993 р.- заступник, а з серпня 2001 р. - перший заступник голови Антимонопольного комітету України - державний уповноважений.

За участю О. Мельниченка та під його керівництвом розроблене конкуренційне (антимонопольне) законо-давство України, а саме: стаття 42 Конституції України, Закони України "Про Антимонопольний комітет України", "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про захист економічної конкуренції" - всього понад 200 законів та інших нормативно­правових актів у галузі конкуренційного права.
Своїм накопиченим досвідом і знаннями в галузі конкуренційного права Олександр Іванович ділиться на лекціях, які читає в Інституті підвищення кваліфікації кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, Київському міжнародному університеті, Міжнародному Соломоновому Університеті, Академії суддів України.
Ним створено Центр конкуренційного права у Київському університеті права НАН України, де О. Мельниченко працює на посаді доцента.
Олександр Іванович - Почесний член Асоціації правників України, член Ради Виконавчого комітету Союзу юристів України, перший заступник голови Виконавчого комітету Ради Київської міської організації Союзу юристів України, член Фонду сприяння правовим і політичним реформам.
Має численні публікації в юридичних, наукових і періодичних виданнях з питань конкуренційного законодавства.
Перебуваючи у відрядженнях за кордоном, він переймає науковий та професійний досвід у провідних установах, таких як: Інститут Брукінза, Вашингтон, США (1994 р.); Об'єднаний Віденський економічний інститут, Відень, Австрія (1994 р.); Інститут економічного розвитку Світового Банку, Відень, Австрія (1995 р.); Делаверський університет, Делавер, США (1995 р.); Інститут економічних досліджень Академії економічної політики ІFO, Німеччина (1996 р.); Європейський суд, Люксембург (1997 р., 2005 р.); Центр боротьби із недобросовісною конкуренцією, Бад­Хомбург, Німеччина (1998 р., 2003 р.); Федеральне картельне відомство, Бонн, Німеччина (2002 р., 2005 р.) та інших.
Представляв здобутки України у сфері конкуренції на I - III Глобальних форумах з питань конкуренції Організації економічного співробітництва і розвитку у Парижі (2001-2003 рр.) та на засіданнях Міждержавної групи експертів з конкурентної політики і права ЮНКТАД ООН (2003, 2004, 2008 рр.).
О.І. Мельниченко є переможцем ІІІ Всеукраїнського конкурсу на краще професійне досягнення "Юрист року" у номінації "Юрист - працівник органів державної влади та місцевого самоврядування" за підсумками 2002 року.
Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня (2004 рік).
Супутниця життя Тетяна Олексіївна - економіст за освітою і за покликанням.
Захоплюється теофілософією, любить класичну музику, літературу, особливо поезію, живопис, народну пісню, а також займається садівництвом.