СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬМедвідь Федір МихайловичМедвідь
Федір Михайлович


Заступник завідувача кафедри господарсько-правових дисциплін

Федір Михайлович Медвідь народився 3 січня 1957 р. у м. Зборові на Тернопільщині у хліборобській родині. Закінчив з відзнакою у 1979 р. історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка. У 1980-1982 рр. проходив військову службу на посадах: командира мотострілкового взводу, секретаря комітету ВЛКСМ окремої частини. У 1985 р. закінчив достроково аспірантуру при ЛДУ і здобув ступінь кандидата філософських наук. З цього часу на викладацькій роботі: асистент кафедри наукового комунізму ЛДУ, згодом асистент (1986), ст. викладач (1987), доцент (1991) кафедри соціології і політології Львівського політехнічного інституту.
Як член редакційної ради одного з перших в Україні незалежного політологічного журналу "Український час", Ф. Медвідь розглядає політику в контексті формування у громадян політичної культури і національної само-свідомості. Внесок його у становлення політичної науки в Україні є вагомим, адже він став ініціатором та співавтором перших посібників галузі: "Основи політології" (1994), "Політологія (Збірник навчальних програм)" (1997), "Політологія" (1999). Серед пізніших праць (автор понад 350 наукових праць)

найвідомішими є "Політологічний словник" (2005), "Ораторське мистецтво правників" (2005), "Нотаріальний процес України" (2006). Як завідувач кафедри суспільних наук Львівського інституту фізичної культури, Ф. Медвідь розробляє комплексну наукову тему "Соціально-філософські засади розвитку фізичної культури і спорту в Україні". За великий особистий внесок у справу підготовки спортивних кадрів і з нагоди 50-річчя створення інститут нагороджений грамотою Львівської обласної державної адміністрації. У 1996-1997 рр. створює і керує кафедрою державної політики і права Львівської філії Української академії державного управління при Президентові України. У 1997 р. Федір Медвідь призначений начальником науково-дослідного і редакційно-видавничого відділу Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України, стає редактором газети особового складу "Правоохоронець" і відпо-відальним редактором наукового Вісника інституту. Тут він закінчує з відзнакою юридичний факультет за спеціальністю "Правознавство" у 2001 р. і приймає запрошення ректора Академії ДПС України та переїжджає зі Львова до Ірпеня, де обіймає посаду старшого наукового співробітника, обирається вченим секретарем Вченої ради факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. Він член робочої групи Академії з державно-правового експерименту розвитку місцевого самоврядування, з розвитку та модернізації Державної податкової служби України, Комплексної програми перспективного розвитку Академії ДПС України на 2003-2011 рр. З 2001 р.- член Спілки юристів України, а з 2003-го обійняв посаду доцента кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету вузу. 2005 р. його обрано академіком Міжнародної академії безпеки життєдіяльності. 2007 р. призначено заступником завідувача кафедри господарсько-правових дисциплін з наукової та фахової роботи, обрано членом Вченої ради юридичного факультету Національного університету ДПС України.
У 2008 р. за активну роботу в Союзі юристів України і вагомий особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності і правопорядку Федір Медвідь нагороджений Почесною грамотою Союзу юристів України.
Одружений. Дружина Алла Миколаївна - заступник завідувача кафедри української словесності і культури університету, автор майже 100 наукових праць і навчальних посібників. Син Ярослав - викладач кафедри господарсько-правових дисциплін вузу, автор понад 40 наукових праць і навчальних посібників. Дочка Марія - магістрант юридичного факультету, автор майже 20 наукових праць, помічник голови адвокатського об'єднання "Денисенко і партнери".