ГВОЗДЕЦЬКИЙ
Віктор Демидович

РЕКТОР АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ
МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ


Генерал-майор міліції, кандидат філософських наук, доцент

Мальовнича Житомирщина подарувала державі чимало визначних діячів. Один із них – В. Д. Гвоздецький.
В с. Мала Чернявка Ружинського району 6 вересня 1944 р. в багатодітній родині Гвоздецьких народився син Віктор. Батько Демид Романович загинув при звільненні Вінницької області від фашистських загарбників. Мати Анастасія Павлівна все життя працювала в місцевому колгоспі.
Важкі повоєнні роки, випробування, що випали на долю цього покоління, не згасили прагнення до знань. Після закінчення семирічної Малочернявської школи Віктор здобував освіту в Чорнорудській середній школі, долаючи до неї щоденно п'ять кілометрів, а згодом – у Козятинському професійно-технічному училищі № 3 Вінницької області.
Дисципліна, організованість, порядність – це ті риси характеру, що яскраво виявилися під час строкової служби в Збройних Силах Радянського Союзу і надалі чітко окреслили напрям життя Віктора Демидовича. З 1966 р. – в органах внутрішніх справ колишнього СРСР. Проте понад усе хотілося практику поєднувати із здобуттям нових знань. У 1972 р. закінчив Львівську середню спеціальну школу міліції МВС СРСР, а у 1976 р. – Київську Вищу школу МВС СРСР за спеціальністю ''Правознавство''.
З 1966 по 2002 рр. Віктор Демидович Гвоздецький обіймав відповідальні посади: заступника начальника Московського районного відділу внутрішніх справ м. Києва, начальника Дарницького районного відділу внутрішніх справ м. Києва, начальника Управління боротьби із розкраданням соціалістичної власності (БХСС), командира окремого батальйону міліції Управління внутрішніх справ Київського міськвиконкому.
Після утвердження України, як незалежної держави працював начальником Головного управління захисту економіки від злочинних посягань Міністерства внутрішніх справ України (нині – Державна служба боротьби з економічною злочинністю).
У червні 1995 р. Віктор Демидович був призначений ректором Київського інституту МВС України – проректором Української академії внутрішніх справ.
Працівники правоохоронних органів часто працюють без вихідних, у будь-який час доби, іноді тижнями, а то й місяцями не зустрічаються зі своїми родинами. Однак і за таких умов Віктор Гвоздецький не залишав наукову діяльність. У травні 1997 р. у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистив дисертацію ''Організована злочинність як об'єкт соціально-філо-софського аналізу''. Здобув науковий ступінь кандидата наук та вчене звання доцента.
З 2002 р. – директор департаменту правової підтримки національної акціонерної страхової компанії ''Оранта''.
З 2005 р. – ректор Академії управління МВС.
Дружина Антоніна Броніславівна понад 30 років працює інспектором на заводі ''Радар'' (м. Київ).
Донька Олена – доцент кафедри економіки Національного університету харчових технологій, кандидат економічних наук. Разом з чоловіком Олександром Миколайовичем виховують дітей Аліну та Віктора.
В. Д. Гвоздецький вважає, що сучасна освіта – це широке впровадження нових, передусім інформаційних технологій. І важливо забезпечити доступ до освіти та науки, а також безперервну освіту впродовж життя кожному, незалежно від можливостей. У цьому процесі важлива роль належить вищим державним навчальним закладам, зокрема Академії управління МВС України, яку створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 8 вересня 2005 р. і яка сьогодні є провідним вищим навчальним закладом Міністерства внутрішніх справ України з підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації керівного складу органів внутрішніх справ.
Академія не має аналогів у СНД та Західній Європі: за час навчання слухачі набувають спеціальних знань (компетенцію) і підвищують освітньо-кваліфікаційний рівень зі спеціаліста до магістра. Поліцейські навчальні заклади Європи не дають освіту – лише компетенцію.
В Академії управління МВС України реалізовують свій науково-педагогічний потенціал 14 докторів наук, 31 кандидат наук, 11 професорів, 16 доцентів, 3 старших наукових співробітники.


Під час проведення семінару Міжнародної асоціації особистих охоронців в Академії МВС

Структурно Академія управління МВС складається з двох навчально-наукових закладів (Інституту підготовки управлінського персоналу органів внутрішніх справ та Інституту післядипломної освіти), десяти кафедр, науково-дослідної лабораторії проблем управління персоналом, відділів, відділень та інших підрозділів.
Академія управління Міністерства внутрішніх справ здійснює:
- підготовку науково-педагогічних кадрів для здобуття ними наукових ступенів в ад'юнктурі (аспірантурі) з денною та заочною формою навчання;
- підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ''магістр'' за спеціальностями ''Управління у сфері право-порядку'', ''Правоохоронна діяльність'', ''Правознавство'';
- спеціалізацію та підвищення кваліфікації керівних, наукових, науково-педагогічних кадрів навчальних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України;
- підготовку та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державного управління 1-7 категорій посад;
- навчання працівників, зарахованих до резерву кадрів для призначення на посади номенклатури Міністерства внутрішніх справ України;
- організацію, проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з основних напрямів діяльності органів внутрішніх справ;
- науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу та правоохоронної діяльності;
- інтеграцію освітянської і практичної діяльності органів внутрішніх справ згідно з міжнародними нормами і стандартами.
Навчально-науковий інститут підготовки управлінського
персоналу органів внутрішніх справ з денною та заочною формою навчання здійснює підготовку:
- фахівців з перспективою призначення на посади начальників, заступників начальника головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті;
- керівних кадрів середньої ланки органів внутрішніх справ за спеціальністю ''Правознавство'' та ''Правоохоронна діяльність'' на базі вищої юридичної освіти;
- науково-педагогічних та педагогічних працівників навчальних закладів МВС України.
Академія управління МВС здійснює підготовку кадрів міліції (поліції) для іноземних держав, що визначено законодавством України та відповідними угодами.
Окремий важливий напрям – організація та проведення прикладних наукових досліджень з основних видів діяльності органів внутрішніх справ України, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу та правоохоронної діяльності, інтеграція освітянської та практичної діяльності органів внутрішніх справ до міжнародних норм і стандартів.
Науково-педагогічний персонал Академії взаємодіє зі структурними підрозділами Міністерства освіти і науки України, бере участь у роботі науково-методичних рад, науково-практичних семінарів і конференцій, підготовці підручників, навчально-методичних посібників, рецен-зуванні матеріалів тощо. У співпраці з Міністерством освіти і науки України видано низку навчальних посібників: ''Технології особистісно орієнтованої освіти'', ''Психологія управління командою міліцейського підрозділу'', ''Вогнева підготовка. Шляхи підвищення професійної майстерності''.
Сьогодні суспільство потребує оновленої міліції, яка має забезпечувати захист прав і свобод населення. Цьому покликана сприяти Академія управління Міністерства внутрішніх справ України.


Науково-педагогічні працівники академії, представники МВС з першими випускниками
Логос Україна         ГАНЕЧКО Микола Миколайович         Зміст         ГРИЩЕНКО Дмитро Іванович