ПЕТРЕНКО
Валентина Серафимівна

НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО УПРАВЛІННЯ
КОМБІНАТУ імені ІЛЛІЧА


Динамічний розвиток діяльності комбінату обумовив розширення зони юридичного обслуговування. У вересні 2000 р. його юридичний відділ був перетворений в юридичне управління, яке очолила справжній професіонал, адвокат з багаторічним стажем В. С. Петренко. Валентина Серафимівна розпочала трудову діяльність у 1970 р. – після закінчення Армавірського юридичного технікуму отримала призначення на посаду інспектора Іллічівського відділу соціального забезпечення м. Маріуполя. Але вона не полишала думки здобути вишу освіту, отож вступила на юридичний факультет Кубанського державного університету, за направленням поїхала на роботу в Донецьку обласну колегію адвокатів. У вересні 2000 р. В. С. Петренко обійняла посаду начальника юридичного управління комбінату. Зарекомендувала себе працелюбним, ініціативним спеціалістом, вмілим керівником, який здатний приймати правильні і обгрунтовані рішення. Коло її службових обов'язків широке: вона бере активну участь у розробці договорів, угод управління, забезпечує перевірку актів правового характеру на відповідність діючому законодавству і т. д.
Протягом 2002-2006 рр. В. С. Петренко сумлінно виконувала обов'язки депутата Маріупольської міської ради; обиралася головою комісії міської ради по дотриманню законності, забезпеченню громадського порядку, захисту прав і свобод громадян. Головний її принцип – відстоювати інтереси маріупольців, здійснювати контроль за законністю прийняття місцевими виконавчими органами тих чи інших рішень.
Разом з Маріупольським телебаченням Валентина Серафимівна організувала цікаву телепрограму ''Юридичні питання''; регулярно проводила прийом виборців. За її активної участі комбінат здійснив благоустрій дитячих майданчиків; надається постійна допомога Маріупольському центру соціальних служб для молоді, асоціації позашкільних установ міста.
Можна впевнено стверджувати: високе довір'я виборців народний обранець виправдала!
Валентині Серафимівні вдалося створити дієздатну команду професіоналів, до якої входять досвідчені спеціалісти, які мають адвокатську освіту, а також випускники вищих юридичних навчальних закладів. Між іншим, прийом на роботу здійснюється на конкурсній основі. Нині чисельність працівників юридичного управління ВАТ ''ММК ім. Ілліча'' складає 46 чоловік, їх середній вік – 35 років.
Для глибшого вивчення законодавства і судової практики в юридичному управлінні введена спеціалізація по галузях права, шо знайшло відображення в його структурі. Структура юридичного управління включає в себе: Відділ договірної і претензійно-позовної роботи. До його складу входять:
- бюро договорів;
- бюро претензійно-позовної роботи з постачальниками;
- бюро претензійно-позовної роботи зі споживачами;
Відділ захисту прав трудящих і власності комбінату.
До нього входять:
- бюро корпоративних прав і роботи з контролюючими органами;
- бюро захисту прав комбінату і роботи з правоохоронними органами;
- бюро захисту прав трудящих і інтересів комбінату в місцевих судах.
У зв'язку з великою кількістю сільськогосподарських підприємств, які приєднані до комбінату (станом на 2006 р. входило 65 агроцехів, розташованих на території Донецької, Запорізької областей та Автономної Республіки Крим), в юридичному управлінні було створено бюро агрокомплексу.
Таким чином, договірна і претензійно-позовна робота у ВАТ ''ММК ім. Ілліча'' набуває особливий характер, зумовлений, з одного боку, специфічністю, багатогранністю правовідносин комбінату і його контрагентів. З іншого – чисельністю працівників на комбінаті (на 01.09.07р. – 59 630) і його соціальною спрямованістю.


Колектив юридичного управління: перший ряд зліва на право: А. Б. Огнений – начальник бюро, М. І. Ушева – начальник бюро,
В. А. Чайкін – помічник начальника управління, Н. Ф . Бурлаченко – начальник бюро, А. А. Зінченко – начальник бюро,
С. Г. Цигулєв – начальник бюро другий ряд: І. А. Чомаєва – начальник відділу захисту прав трудящих і власності комбінату,
В. С. Петренко – начальник юридичного управління, Ю. І. Гладських – начальник відділу договірної
і претензійно-пошукової роботи, В. В, Сезин – заступник начальника управління


Крім договірної, претензійно-позовної роботи і введення всіх категорій справ в різних судових органах, сфера діяльності юридичного управління ВАТ ''ММК ім. Ілліча'' включає:
- податкові спори;
- юридичний супровід земельних правовідносин;
- перевірку і направлення в адміністративні комісії і судові органи матеріалів для притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які здійснили дрібні крадіжки товарно-матеріальних цінностей і які перебувають на роботі в нетверезому стані перевірку;
- на дотримання діючому законодавству запитів контролюючих і правоохоронних органів підготовку заключень про законність вимог контролюючих органів на проведення перевірок представлення безкоштовних юридичних консультацій працівникам і ветеранам комбінату з усіх питань діючого законодавства.
Вся робота в судових органах проводиться юридичним управлінням ВАТ ''ММК ім. Ілліча'' самостійно, без запрошення юридичних фірм, незалежно від категорії розгляду справ.
Більше того, юридичне управління комбінату курує роботу юридичних служб всіх підконтрольних підприємств: ВАТ ''Комсомольське рудоуправління'', ТОВ ''Інтер-Інвест Вугілля'', ТОВ ''Соціальне відродження Донбасу'', ВАТ ''Уманьфермаш'', ''Укрмеханообр''.
Юридичне управління активно допомагає керівництву комбінату в реалізації його соціальної і суспільної політики. Досвідчений колектив розробив програму пропаганди юридичних знань серед міського і сільського населення, яка реалізується шляхом публікацій-відповідей на питання читачів регіональної газети ''Іллічівеиь'', через виступи на Маріупольському телебаченні в рубриці ''Юридичне питання'', читання лекцій в навчально-курсовому комбінаті.
Робота спеціалістів юридичного управління отримала високу оцінку керівництва Асоціації правників України, колег. Доповіді, озвучені на засіданнях Асоціації, охоплювали найрізноманітніші питання законодавства України – від рейдерства, яке отримало в пресі широкий резонанс, до тонкощів транспортного законодавства і банкрутства.
Працівники юридичного відділу є депутатами районних, міської і обласної Рад. Всі питання, які виникають в діяльності виконавчих органів, курують юристи комбінату. Співробітництво зі спеціалізованими юридичним виданнями також є одним із основних громадських напрямків діяльності юридичного управління ВАТ ''ММК ім. Ілліча''. Це - свідчення високого авторитету колективу. Не всі аспекти роботи юристів можуть бути відображені кількісно. Та найголовніше вдіяльності юридичної служби - соціальна спрямованість, що в ринкових умовах є унікальним явищем і прикладом для наслідування.


Наше майбутнє
Логос Україна         БОЙКО Володимир Семенович         Зміст         ВАСИЛИК Віталій Валентинович