СЕРЕДА
Григорій Порфирович

РЕКТОР АКАДЕМІЇ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, доцент, член Союзу юристів України.

Народився 21 листопада 1954 р. в селі Широка Долина Великобагачанського району Полтавської області.
Закінчив Чернігівський юридичний технікум (1970), Харківський юридичний інститут (1981), Київський інститут політології та соціального управління (1991) (з відзнакою обидва).
В органах прокуратури – з 1979 р. Обіймав посади помічника прокурора Глобинського району, прокурора Решетилівського району, прокурора м. Кременчук Полтавської області, прокурора Закарпатської, Луганської, Київської, Запорізької та Полтавської областей, першого заступника Генерального прокурора України, заступника міністра юстиції України, голови Державного комітету України у справах національностей та міграції. У квітні 2005 р. призначений ректором Академії прокуратури України.
Має класний чин державного радника юстиції 2 класу, перший ранг державного службовця. Почесний працівник прокуратури України. Нагороджений Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та орденом ''За заслуги'' III ступеня.
Академія прокуратури України – єдиний вищий навчальний заклад у системі органів прокуратури України. Її було створено, згідно з постановою Кабінету Міністрів України 25 жовтня 2002 р., на базі Інституту Генеральної прокуратури України з підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів та науково-практичних розробок з питань організації роботи на основних напрямах прокурорської діяльності.
До структури Академії входять Інститут підготовки кадрів, Інститут підвищення кваліфікації кадрів, науково-дослідний центр, 8 кафедр, бібліотека та 8 відділів. У ній працюють 9 докторів наук, у тому числі 6 – на постійній основі, та 37 кандидатів наук, у тому числі 23 – на постійній основі.
Академія має IV рівень акредитації, ліцензію Міністерства освіти і науки України на підготовку 150 фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня ''магістр'' та на підвищення кваліфікації 900 прокурорсько-слідчих працівників у рік. В Академії створено аспірантуру за трьома науковими ступенями.
Навчальний процес ґрунтується на принципах сучасної вищої освітньої діяльності, що відповідають вимогам чинного законодавства України та європейським стандартам, у тому числі критеріям Болонського процесу, а також здійснюється з урахуванням новітніх підходів і технологій освіти. Він максимально наближений до потреб практичної діяльності органів прокуратури, спрямований на забезпечення набуття випускниками широкого спектру специфічних знань і навичок, без яких не можна ефективно виконувати прокурорські функції.
До лекційних і практичних занять залучаються досвідчені працівники Секретаріату Президента України, апарату Верховної Ради України, судді Верховного, Конституційного та Вищого господарського судів України, провідні вітчизняні науковці.
Невід'ємною складовою Академії є наукова діяльність. Основні напрями: дослідження сучасних проблем державо-творення; вдосконалення правової системи; реформування механізму правоохоронної діяльності й правосуддя; вивчення історії прокуратури та проблемних аспектів організації її роботи на всіх напрямках прокурорської діяльності; проблематика реформування органів прокуратури України в контексті виконання державою зобов'язань щодо приведення засад функціонування вітчизняних органів прокуратури у відповідність до європейських принципів та стандартів.
Особлива увага приділяється міжнародній співпраці у сфері прокурорської діяльності. Лише за два останні роки Академію відвідали делегації Міжнародної асоціації прокурорів, Верховної народної прокуратури Китайської Народної Республіки, Генеральної прокуратури Республіки Хорватія, Республіки Сербія, Чеської Республіки, Федеральної прокуратури Королівства Бельгія, Верховної прокуратури Республіки Корея, Національної прокурорської служби Південно-Африканської Республіки, органів прокуратури Королівства Таїланд, представники правоохоронних органів Республіки Вірменія, Американської асоціації юристів. З ними досягнуто попередніх домовленостей про тісну співпрацю.
На базі Академії проведені навчальні курси щодо положень та практики застосування Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини, ряд міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів і ''круглих столів''.
Виходить власне фахове наукове видання ''Вісник Академії прокуратури України''. Тут створено належні умови для навчання, побуту та відпочинку студентів і слухачів. Обладнані просторі лекційні зали, навчальні аудиторії; сучасні комп'ютерні класи. Академія має свою веб-сторінку на сайті Генеральної прокуратури України та інформаційно-правової системи ''Ліга-Юрист''.


Логос Україна         СЕМЕРАК Олександр Созонович         Зміст         СКІЧКО Ігор Васильович