НАТУРКАЧ
Віталій Ярославович


НАЧАЛЬНИК ІВАНО-ФАРНКІВСЬКОГО
МІСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ


Директор Інституту правової науки і освіти Прикарпаття, член Спілки юристів України та Спілки адвокатів України.

Народився 9 червня 1976 р. у м. Івано-Франківську. З відзнакою закінчив юридичний факультет Прикар-патського університету імені В. Стефаника. Протягом 1995–2002 рр. працював в адвокатських об'єднаннях, пройшовши шлях від стажиста Івано-Франківської міської асоціації адвокатів до адвоката Івано-Франківської обласної колегії адвокатів.
З 2001 по 2006 рр. – головний юрисконсульт-помічник начальника управління освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації. Здійснював аналітичне, інфор-маційне, організаційне та правове забезпечення управління; надавав правову допомогу керівникам навчальних закладів області, науково-педагогічним працівникам. Cекретар колегії управління освіти і науки облдержадміністрації.
У березні 2006 р. Міністром юстиції України призначений начальником Івано-Франківського міського управління юстиції. Голова міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.
На переконання В. Я. Натуркача, для поліпшення діяльності юстиції необхідно прийняти Закон України ''Про органи юстиції України'', проект якого вже давно внесено на розгляд Верховної Ради України. Згідно з Національною програмою правової освіти населення, затвердженою Указом Президента України, надання правової освіти має здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах. Правова освіта є фундаментом для здобуття юридичної освіти. Тому філософією Івано-Франківського міського управління юстиції є лозунг: ''Хороша правова освіта – це шанс для людини. А правоосвічена людина – це шанс для всієї нації''.
Одним із кроків, спрямованих на дослідження проблем правової науки і правової освіти на Прикарпатті є створення у 2006 р. регіональної громадської наукової організації ''Інститут правової науки і освіти''. Очолює цей заклад В. Я. Натуркач.
З 1998 р. Віталій Ярославович поєднує юридичну практику з науково-педагогічною роботою у багатьох державних і недержавних вищих навчальних закладах області: викладає ''Конституційне право України'', ''Адміністративне право України'', ''Адвокатура України'', спецкурси ''Актуальні проблеми юридичної освіти'' та ''Освітнє право України'' Постійно співпрацює з кафедрою конституційного, адміністративного і міжнародного права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника. Веде підготовчі курси (підготовче відділення) з предмета ''Правознавство'' на факультеті доуніверситетської підготовки у вищеназваному закладі. Організовує і керує практикою студентів.
Віталій Натуркач завершує підготовку дисертації на здобуття кандидата юридичних наук на тему ''Конституційно-правові основи юридичної освіти в Україні''.
Він – автор близько 15 опублікованих праць із проблем юридичної освіти в Україні та низки розділів у складі авторських колективів наукових видань. Підтримує наукові зв'язки з відділом конституційного права, проблем законотворчості та місцевого самоврядування Інституту держави і права імені В. Корецького НАН України.
В. Я. Натуркач – активний учасник та організатор проведення регіональних, всеукраїнських і міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, ''круглих столів'', симпозіумів, присвячених реформуванню правової системи в Україні та перспективам її розвитку в контексті Європейських інтеграційних процесів.
Віталій Ярославович вів активну громадську діяльність як позаштатний радник заступника голови обласної ради (з 2003 р.), консультанта голови Івано-Франківської територіальної виборчої комісії територіального виборчого округу № 86 по виборах Президента України з правових питань (2004 р.).
В. Я. Натуркач – член Ради з юридичної освіти і науки Прикарпаття, член Спілки юристів України та Спілки адвокатів України.
Нагороджений Почесними грамотами голови Івано-Франківської обласної колегії адвокатів, голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації та голови Івано-Франківської обласної ради.
Кредо життя: ''Завжди залишатися людиною''; ''Нічого в житті не дається просто так: кожне досягнення – результат відданої праці і терпіння'', ''Працювати і творити на благо держави та своєї родини''.


Логос Україна         НЕЧИПОРЕНКО Сергій Ігорович         Зміст         ОКУНЬКОВА Олена Павлівна