МОШИНСЬКА
Ніна Миколаївна


ДИРЕКТОР ЮРИДИЧНОЇ ФІРМИ
''ГОРОДИССЬКИЙ ТА ПАРТНЕРИ''


Патентний повірений України, член Міжнародного ліцензійного товариства (LESI), Міжнародної асоціації товарних знаків (INTA), Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності (AIPPI), Всеукраїнської асоціації патентних повірених.

Ніна Мошинська народилася на Далекому Сході (Російська Федерація).
Закінчила приладобудівний факультет Київського політех-нічного інституту та Московський центральний інститут інтелектуальної власності.
Працювала в системі Державного комітету відкриттів і винаходів. Згодом – заступником директора Науково-дослідного центру патентної експертизи патентного відомства України.
Н. М. Мошинська була представником незалежної держави Україна на підписанні Договору про Закони на товарні знаки (ТLT) у Женеві.
Із здобуттям незалежності Україна прийняла своє спеціальне законодавство про охорону промислової власності. Правовідносини в цій сфері регулюються також нормами громадянського, адміністративного і криміналь-ного законодавства. У розробленні законодавчої бази брала участь і Ніна Мошинська.
Н. М. Мошинська – засновник, перший президент Всеукраїнської асоціації патентних повірених, член таких міжнародних асоціацій, як AIPPI і LESI, INTA.
Н. М. Мошинська очолює одну із провідних українських фірм патентних повірених, юридичну фірму ''Городисський та партнери'', яка є партнером найбільшої російської фірми з такою ж назвою, що вже 40 років працює у сфері охорони інтелектуальної власності.
Фірма забезпечує та реалізує на високому професійному рівні в Україні та за її межами повний спектр послуг щодо набуття, використання та захисту прав на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, сорти рослин, а також об'єктів авторського права, доменних імен та ін.
За результатами опитувань, який щорічно проводить британський журнал ''Managing Intellectual Property'', серед спеціалістів у галузі інтелектуальної власності більш як у 100 країнах світу, ''Городисський та партнери'' (м. Київ) визнано однією із кращих фірм в Україні з реєстрації прав на об'єкти інтелектуальної власності, а також щодо їх захисту у судах та в досудовому порядку.
Діловий світ патентних повірених – це світ високого професіоналізму, бездоганної репутації і вирішення інтересів клієнтів. Часто від патентних повірених залежить, у прямому значенні слова, доля винаходу, підсумок багатомільйонного судового позову, збереження на підприємстві тисяч робочих місць.
Виходячи з просвітницьких завдань, фірма ''Городисський та партнери'' і її директор, разом з державними організаціями бере участь у проведенні семінарів, присвя-чених актуальним питанням охорони промислової власності в Україні.
Н. В. Мошинська має численні відзнаки патентного відомства України, одна з них – за вклад у розвиток системи прав інтелектуальної власності у зв'язку з 15-річчям Державної системи охорони прав інтелектуальної власності.
Донька Юля Сергіївна Грабовська – заступник директора юридичної фірми ''Городисський та партнери''. Здобула три освіти: Київський державний педагогічний інститут імені М. Драгоманова, юридичний факультет Київського національного університету культури, спецфакультет патентування Харківського державного політехнічного інституту.
Стажувалася в рамках семінару ''Enforcement of Patent Rights''; після його закінчення отримала атестат Євро-пейського патентного відомства (м. Мюнхен).
Є членом Міжнародної асоціації товарних знаків (ІNTA).
Для фірми керівним є вислів екс-голови Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) Арпада Богша: ''Людський геній є джерелом усіх творінь мистецтва і винаходів. Ці творіння – гарантія життя, гідного людини''.


Колектив фірми на святкуванні дня фірми
''Городисський та партнери''
Логос Україна         МУРЗА Віталій Вікторович         Зміст         НЕЧИПОРЕНКО Сергій Ігорович