МЕЛЬНИК
Олена Миколаївна


СТАРШИЙ НАУКОВИЙ СПІВРОБІТНИК

Народилася в 1976 році в м. Києві.
У 1993 р. закінчила Київську середню школу № 138 і вступила до Національної академії внутрішніх справ України, яку закінчила в 1997 р. з відзнакою.
З серпня 1997 р. службу проходила на посаді наукового співробітника Науково-дослідного інституту проблем боротьби зі злочинністю при Національній академії внутрішніх справ України і працювала над кандидатською дисертацією як здобувач кафедри Цивільного права цієї ж Академії.
У 1999 р. захистила кандидатську дисертацію ''Проблеми правової охорони знаків для товарів і послуг в Україні'' у Національній юридичній Академії України імені Ярослава Мудрого.


Олена Миколаївна зі своїм учителем-наставником,
професором О. М. Бандуркою


З 2000 р. працювала науковим співробітником Науково-дослідного центру Академії державної податкової служби України, і в тому самому році була направлена до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності на посаду помічника-консультанта народного депутата України, де працює донині.
Брала безпосередню участь у підготовці і виданні підручника для студентів вищих навчальних закладів ''Право інтелектуальної власності'', за що її було нагороджено премією імені Ярослава Мудрого.
У 2004 р. О. М. Мельник присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності ''цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право''.
У листопаді того самого року на спеціалізованій Вченій раді Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України Олена Миколаївна публічно захистила докторську дисертацію ''Цивільно-правова охорона інтелектуальної власності в Україні'', присвячену розробленні цілісної концепції правового режиму цивільно-правової охорони інтелектуальної власності, якою охоплюється охорона права інтелектуальної власності, прав її суб'єктів, їх реалізація та захист. Їй присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук.
О. М. Мельник підготувала 3 індивідуальні монографії, 3 навчальних посібники у співавторстві, 32 наукові статті, із них 22 – за темою докторської дисертації.


Вручення нагороди ''Людина добрих справ''
Логос Україна         МЕЛЬНИК Микола Григорович         Зміст         МЕЛЬНИК Олексій Юрійович