КОНОПЛЬОВ
В'ячеслав В'ячеславович

НАЧАЛЬНИК КРИМСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО
ІНСТИТУТУ ХАРКІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ


Заслужений юрист Автономної Республіки Крим, полковник міліції, доктор юридичних наук, доцент, академік Міжнародної кадрової академії.

Народився 8 березня 1957 р. у м. Ахтубинську (Російська Федерація). У 1981 р. закінчив Сімферопольське вище військово-політичне будівельне училище, 1990 р. – Військово-політичну академію ім. В. І. Леніна, 2002 р. – Національний університет внутрішніх справ.
З 1974 р. по 1976 р. проходив службу в Збройних Силах СРСР.
Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1994 р. викладачем кафедри військової підготовки Сімферо-польського вищого військово-політичного будівельного училища.
З 1996 р. професійна діяльність В. В. Конопльова пов'язана з Кримським юридичним інститутом ХНУВС: викладач, старший викладач, начальник кафедри, перший проректор з навчальної та методичної роботи. З листопада 2005 р. очолює інститут.
У 2001 р. В. В. Конопльов захистив дисертацію кандидата психологічних наук за спеціальністю – ''юридична психологія'' на тему ''Психологічна адаптація курсантів ВНЗ МВС України до діяльності підрозділів кримінальної міліції'', у січні 2007 р. – дисертацію доктора юридичних наук за спеціальністю – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему ''Організаційно-правовий механізм підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ''. У 2005 р. йому присвоєне вчене звання доцента.
Кримський юридичний інститут ХНУВС користується заслуженою повагою та популярністю в Криму та за його межами. В ньому навчаються представники майже всіх регіонів України.
Як навчальний заклад Міністерства внутрішніх справ України, Кримський юридичний інститут ХНУВС існує з 1965 р. й пройшов етапи становлення та розвитку: з 1965 по 1974 рр. – обласний навчальний пункт міліції; з 1974 по 1993 рр. – міжобласна школа молодшого та середнього керівного складу міліції; з 1993 по 1997 рр. – Сімферо-польське училище міліції МВС України; з 1997 по 2001 рр. – Кримський факультет Національного університету внутрішніх справ. 16 листопада 2001 р., згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1491, створено Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ.
Інститут створено на державній формі власності як вищий навчальний заклад ІІІ рівня акредитації, який здійснює підготовку фахівців-юристів з напряму ''Право'' – за спеціальностями ''Правознавство'' та ''Правоохоронна діяльність''.
Це базовий навчальний заклад з підготовки фахівців для органів внутрішніх справ АР Крим. Навчання здійснюється на чотирьох факультетах: факультет підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання; факультет підготовки фахівців кримінальної міліції; факультет заочного та дистанційного навчання працівників органів внутрішніх справ (ОВС); юридичний факультет з військовою кафедрою, після закінчення якої випускникам при-своюється звання офіцера запасу Збройних Сил України. Для працівників правоохоронних органів передбачено систему курсів підвищення кваліфікації. Бажаючі служити в ОВС можуть вступити на курси першопочаткової підготовки. В інституті навчається понад 500 курсантів та майже 1300 студентів і слухачів. Найближчим часом планується відкриття магістратури та ад'юнктури.
Випускники факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання, оволодівши за час навчання ґрунтовними знаннями, аналітичними й практичними навичками і вміннями, працюють в слідчих органах, органах дізнання, інших службах і підрозділах МВС Криму та України. Факультет підготовки фахівців кримінальної міліції випускає спеціалістів, які у подальшому направляються для служби в підрозділи карного розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, кримінальної міліції в справах неповнолітніх та ін. Заочне та дистанційне навчання працівників органів внутрішніх справ дає можливість працівникам органів внутрішніх справ здобути вищу юридичну освіту без відриву від основного місця служби. Це дає змогу слухачам одночасно поєднувати вимоги практики з теоретичними знаннями, підвищувати свій професіоналізм, зростати у службі тощо. Юридичний факультет здійснює навчання за денною та заочною формами. Випускники отримують державний диплом, який дає можливість працювати юристами в органах державної влади, сфері підприємницької діяльності, адвокатурі, нотаріаті, судових органах, прокуратурі.
На 11 кафедрах викладають понад 60 докторів, професорів, кандидатів наук, доцентів, заслужених юристів АРК.
Інститут – це осередок юридичної освіти та науки в Криму. Щорічно на його базі відбуваються міжнародні, всеукраїнські та регіональні наукові конференції, симпозіуми, семінари. Основними напрямами наукових досліджень Кримського юридичного інституту ХНУВС є такі: удосконалення нормативно-правового забезпечення оперативно-службової та службово-бойової діяльності органів внутрішніх справ; теоретико-правове забезпечення реформування правоохоронної складової сектору безпеки; теоретико-правове та організаційно-тактичне забезпе-чення, попередження, розкриття та розслідування злочинів; вивчення правових та організаційно-тактичних проблем здійснення спеціальних операцій в особливих умовах і т. ін.
Зокрема, на Міжнародній науково-практичній конференції, яка розглядала ''Проблеми систематизації законодавства України про адміністративні правопо-рушення'', було зауважено, що в Криму є юридична школа, здатна досліджувати не лише проблеми, актуальні для України, а й розвивати правову науку, виходячи зі специфіки Кримського півострова.
Для курсантів і студентів створені всі умови для навчання і всебічного розвитку гармонійної особистості майбутніх юристів. Це спеціалізовані навчальні аудиторії та лекційні зали, комп'ютерні класи, обладнані мережею Інтернет, бібліотеки, криміналістичний полігон, гуртожитки, спортивні й тренажерні зали, тенісний корт, спортивні майданчики та ін.
Навчальний заклад вагомо підтримують вищі органи влади Криму. На кошти, виділені Верховною Радою АР Крим, обладнано три сучасні комп'ютерні класи, здійснено загальну комп'ютеризацію інституту, оновлено бібліотечні фонди. Кращим курсантам президією парламенту автономії виділено п'ять стипендій імені генерал-майора міліції А. П. Жорича.
Студенти та курсанти займаються науковими дослідженнями. Кращі з них гідно представляють інститут на різних наукових форумах, стаючи переможцями і дипломантами.
Здобути практичні навички юридичної роботи студенти й курсанти можуть в Юридичній клініці, яка безкоштовно надає правову допомогу малозабезпеченим прошаркам населення. За час роботи клініки надано понад 2000 консультацій, виграно чимало судових справ. Студенти-консультанти Юридичної клініки беруть участь у семінарах-тренінгах і конференціях, які проводять інші споріднені клініки юридичних ВНЗ України. Також виступають з консультаціями на телебаченні, радіо та в інших засобах масової інформації. Юридична клініка є членом Всеукраїнської асоціації юридичних клінік України.
Багате подіями культурне й спортивне життя інституту. Щорічно у ньому відбувається понад 100 різноманітних культурних заходів, спортивних змагань тощо. Курсанти й студенти – переможці всеукраїнських і міжнародних змагань з бойових єдиноборств, поліатлону, кульової стрільби, легкої атлетики тощо.
Поєднання сучасного навчального процесу з увагою до особистісного зростання у Кримському юридичному інституті Харківського національного університету внутрішніх справ сприяє тому, що випускники інституту, курсанти і студенти, плідно працюють у підрозділах органів внутрішніх справ, в органах державної влади та управління, недержавній сфері у всіх регіонах України. Багато з них уже сьгодні обіймають посади керівників органів і підрозділів ОВС, є провідними спеціалістами престижних закладів, установ, організацій тощо.
Логос Україна         КОНОНЕНКО Віктор Іванович         Зміст         КОРНІЄНКО Михайло Васильович