СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Стельмах Володимир Семенович

Стельмах

Володимир Семенович

Радник Президента України

За визначний особистий внесок у створення та розвиток сучасної банківської системи України, проведення ефективної грошово-кредитної політики, багаторічну плідну діяльність присвоєно звання Героя України з врученням ордена Держави (2007). Історичні події характеризуються видатними діячами, що стали ключовими особистостями у прийнятті остаточних рішень і відіграли важливу роль у подальшому розвитку країни. Володимир Семенович Стельмах – реформатор банківської системи України, який доклав чималих зусиль для ефективного функціонування Національного банку України від перших років незалежності країни до сьогодення. Його високий професіоналізм, мудрість та багаторічна сумлінна праця відзначені на найвищому рівні: нагороджений орденами князя Ярослава Мудрого V, IV, III та ІІ ступенів, золотою медаллю «10 років незалежності України» І ступеня, Почесною грамотою Верховної Ради України, «Шахтарська слава» ІІІ ступеня, орденами святого рівноапостольного князя Володимира ІІ та І ступенів, святого апостола Андрія Первозванного ІІ і І ступенів, золотою георгіївською медаллю «Честь. Слава. Труд» І ступеня. Удостоєний звання «Заслужений економіст України». Має Подяку Кабінету Міністрів України. Лауреат Державної премії України в галузі архітектури. Відмінник Держбанку СРСР. Почесний громадянин м. Суми і Великописарівського району. Генерал-хорунжий Українського козацтва, нагороджений вищим орденом Українського козацтва.

В.С. Стельмах народився у с. Олександрівка на Сумщині. Свою трудову діяльність розпочав машиністом електровоза шахти «Кіндратівка-Нова» у м. Горлівки Донецької області. Після закінчення в 1962 р. Львівського обліково-кредитного технікуму розпочалася його кар’єра банкіра: працював на посадах кредитного інспектора, економіста Роменського відділення та Сумської обласної контори Держбанку СРСР. Здобувши вищу освіту у Київському інституті народного господарства, очолив відділ кредитування промисловості, транспорту та зв’язку Сумської обласної контори Держбанку СРСР.

У 1969 р. переведений до Москви для роботи у Центральному апараті Правління Держбанку СРСР, де обіймав посади начальника відділів кредитування різних галузей народного господарства. У 1977– 1979 рр. – слухач спеціального факультету Московського фінансового інституту з підготовки висококваліфікованих керівних кадрів у сфері валютних операцій, міжнародного кредиту та міжнародних розрахунків. Закінчив факультет з відзнакою і був переведений на роботу до Банку для зовнішньої торгівлі СРСР на посаду заступника начальника управління іноземних банківських кредитів. Згодом здобув освіту у Вищій школі економіки Держплану СРСР. Володимир Семенович Стельмах працював радником міністра-президента Національного банку Куби і за сумлінну роботу нагороджений орденом Енріке Харт. Згодом був радником Ради міністрів Соціалістичної Республіки В’єтнам. Після повернення продовжував працювати в правлінні Держбанку СРСР.

У квітні 1992 р. повернувся до України, де його призначено членом правління Національного банку України, начальником Головного управління методології банківських технологій, яке розробляло всі нормативні акти банківського регулювання. У березні 1993 р. призначений першим заступником Голови правління Національного банку України. З грудня 1999 р. виконував обов’язки Голови Національного банку України, а з січня 2000 р. і по грудень 2010 р. (за винятком періоду з лютого 2003 р. до грудня 2004 р.) на посаді Голови Національного банку України. Входив до складу Ради національної безпеки і оборони України.За результатами позачергових виборів народних депутатів України у 2007 р. В.С. Стельмах був обраний народним депутатом України, однак перевагу віддав не політиці, а своїй професійній діяльності і відмовився від депутатського мандата. Володимир Стельмах – автор численних наукових праць з економіки та проблемних питань, пов’язаних з роллю грошей і банків у суспільстві. Кандидат економічних наук, доктор економіки та менеджменту, академік Міжнародної академії менеджменту. Почесний професор Вищої школи менеджменту (Барселона). Член Комітету з економічних реформ. Пройшовши нелегку школу життя, зарекомендувавши себе в банківській сфері як досвідчений керівник та мудра людина, Володимир Семенович дотримується власного життєвого кредо: «Краще запалити одну свічку, ніж проклинати пітьму». «Я виходжу з принципу, – часто повторював Голова Національного банку України В.С. Стельмах, – що тільки Бог без гріха. Хто працює, той допускає помилки. Але суть активної творчої праці полягає в тому, щоб завтра бути розумнішими. Одним з основних принципів керівника має бути такий, що там, де виникають питання з ризиком для життя, необхідно брати відповідальність на себе повністю. Аналізуючи події, значення яких посилюється з часом, зрештою, розумієш, що вони набувають почесного статусу історичних. Чимдалі ми від березня 1991 р., коли на базі Української республіканської контори Державного банку СРСР було створено Національний банк України з національно грошовою системою, – тим більше усвідомлюємо грандіозне значення цієї події. Це стало важливим кроком історичного відродження і розбудови України як незалежної держави. Спільний успіх ми кували гуртом, об’єднано, і слава Богу, що серед нас були принципові професіонали вищого ґатунку, які спрямовували діяльність банківської системи у фарватер національних інтересів». Згідно із Конституцією України Національний банк отримав право законодавчої ініціативи. Розбудова дворівневої банківської системи на взірець передової, яка функціонувала на той час у Німеччині, за своєю суттю була першою структурною реформою в Україні. Закони «Про Національний банк України» та «Про банки і банківську діяльність» самі по собі не набули б такого важливого значення для розвитку економіки країни, якби після цього в Україні за наполяганням Національного банку не була здійснена на безконфіскаційній основі повномасштабна грошова реформа. В.С. Стельмах був одним із головних авторів і державним експертом всіх законодавчо-нормативних актів для банківської і грошової системи України, які укріпляли роль грошей у макроекономічному відтворенні та ефективному розвитку економіки України. За весь 19-річний період служби в Національному банку України Володимир Семенович розробляв і реалізовував грошово-кредитну політику держави, яка сприяла стабілізації економіки, а у подальшому – її зростанню. Надзвичайно серйозну роботу було виконано у сфері валютного регулювання. Наслідки такої діяльності підтверджені важливими фактами – зниження за два роки гіперінфляції (з більш ніж 10 тис. відсотків до 26 відсотків) та виведення з внутрішнього торговельно-економічного обігу іноземної валюти. Сучасна банківська система, в основі якої знаходиться Національний банк України, функціонує надійно, набула визнання міжнародних фінансових інституцій – найповажніші світові структури тісно співпрацюють з українськими банківськими установами як із солідними і надійними партнерами.

Ефективна діяльність Національного банку України на всіх етапах його функціонування забезпечувалася високоосвіченими і висококваліфікованими кадрами. Тому одним з головних кредо В.С. Стельмаха як керівника була і є високоефективна освіта, створення банківських навчальних закладів світового рівня. За його ініціативи Львівський, Харківський і Черкаський технікуми були реорганізовані в інститути банківської справи. Після цього Володимир Семенович активно брав участь у створенні Академії банківської справи та наукової бібліотеки світового зразка (м. Суми). За його особистої ініціативи, підтриманої керівництвом держави, побудовано сучасний Інститут банківської справи у Севастополі та організований Університет банківської справи у Києві. У цих ВНЗ навчальний процес здійснюється за міжнародними стандартами, навчається більш ніж 6500 студентів та щорічно отримують дипломи бакалавра, спеціаліста та магістра понад 1050 осіб. Створено спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Активну участь В.С. Стельмах бере у суспільному житті як член і голова Сумського земляцтва у м. Києві. Є Народним послом України. Серйозну увагу і особисту допомогу надавав жителям рідного села і району для покращення соціально-побутових умов. Наглядно це виражено у побудові доріг, реконструкції школи, газифікації рідного села, районного центру та інших сіл району. Безумовно, Національний банк України зобов’язаний працювати у тісному контакті з керівництвом держави, адже монетарні та пруденційні заходи не можуть розглядатись як самодостатні чинники подолання кризових явищ в економіці та на фінансовому ринку. Лише поєднання прагматичної, але незалежної грошово-кредитної політики, реальне здійснення позбавлених популізму структурних реформ і збалансування державних фінансів спроможне забезпечити адекватну відповідь сучасним глобальним викликам і вивести економіку України на шлях сталого довгострокового зростання рівня Франції чи Італії.