СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬПавлюк Степан  Петрович

Павлюк
Степан Петрович

Директор Інституту народознавства НАН України

Академік Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор.
Видатний український вчений-етнолог Степан Петрович Павлюк — один з фундаторів вітчизняної школи етнології. Активний учасник процесів реформування академічної науки, культурний і громадський діяч. Народився 2 січня 1948 р. у с. Волосянка Сколівського району Львівської області. Закінчив історичний факультет Львівського університету ім. І. Я. Франка, працював викладачем. Захистив кандидатську дисертацію у Львівському відділенні Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН УРСР. У 80-х рр. досліджує ключові основи традиційно-звичаєвого комплексу знань і навиків, передусім — аграрної культури українців. На основі монографії «Традиційне хліборобство України: агротехнічний аспект» у 1992 р. захистив докторську дисертацію. Основні положення розробленої С. П. Павлюком концепції теорії етносу та агротехнічних знань, інших елементів традиційно-побутової сфери, генезису традиційних занять, знарядь праці, моральних

критеріїв народу відображено у 500 науково-популярних працях, у тому числі 20 індивідуальних монографіях. Доробок став вагомим внеском у дослідження національного культурного досвіду в загальноєвропейському та світовому контекстах. З 1991 р. обіймає посаду директора Інституту народознавства НАН України. Степан Павлюк забезпечив систематичне видання вагомих наукових праць з мистецтвознавства, етнографії, фольклористики, музейництва та наукового журналу інституту «Народознавчі зошити» (є редактором), який також надходить до європейських наукових установ. Здійснює керівництво науковими програмами, що відстежують динаміку змін у системі «етнос — нація — культура» в діахронії і синхронії, складних трансформаційних процесів у національній свідомості за умов глобалізації та інших історичних викликів початку XXI ст. Як результат, створено фундаментальну колективну монографію «Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат». Конструктивні розробки вченого щодо подолання негативного впливу техногенного фактора на етнокультурну сферу враховані Верховною Радою України при підготовці ряду стратегічних державних документів. Упродовж 10 років плідної експедиційної роботи у І–ІІІ зонах радіоактивного Полісся групою вчених Інституту народознавства НАН України під керівництвом С. П. Павлюка виявлено, зафіксовано і збережено величезний масив унікальних фольклористичних, етнографічних, археологічних, лінгвістичних, краєзнавчих відомостей і пам’яток матеріальної культури, опубліковано 10 збірників матеріалів. Степан Петрович — заступник академіка-секретаря відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, заступник голови Західного наукового центру НАН України, голова Секретаріату Міжнародної комісії з вивчення культури населення Карпат і Балкан, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка, член Вищої атестаційної комісії України, почесний професор багатьох вищих навчальних закладів. Народний депутат Верховної Ради України (1990–1994), представник Верховної Ради України в Європарламенті (1994), перший заступник голови Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України (2000–2001). Один із організаторів і членів Великої ради Руху, голова Блоку національно-патріотичних сил Львівщини. Нагороджений орденом «За заслуги» III (1998) та II ступенів (2008).

Stepan P. Pavliuk
Academician of NAS of Ukraine, DSc (History), Prof.

Director of Ethnology Institute, NAS of Ukraine. Fields of research: theory of Ukrainian ethnicity and agrarian culture and other elements of traditional domestic sphere; genesis of traditional occupations, tools; moral criteria of the nation.