СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬЧертков Дмитро Дмитрович

Чертков
Дмитро Дмитрович

ПРОРЕКТОР З НАУКОВОЇ РОБОТИ, ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


Доктор сільськогосподарських наук, професор. Наука і виробництво для цього відомого вченого нерозривні. Дмитро Дмитрович Чертков зосередив діяльність на збільшенні потужності сільськогосподарської галузі, зокрема в частині тваринництва. Розробник вітчизняної енерго­зберігаючої, біологічно-адаптованої, екологічно безпечної технології виробництва продукції свинарства, затвердженої і рекомендованої Міністерством аграрної політики України до впровадження в господарствах України в 2007 р., він також розробив систему диференційованої годівлі свиней в цехах відтворення та опоросу в умовах маловитратної, енергозберігаючої, біологічно-комфортної, екологічно безпечної технології з утримання та вирощування тварин в неопалюваних приміщеннях. Народився 3 червня 1944 р. у с. Полтавка Гуляйпільського району Запорізької області. У місцевій середній школі розпочав трудовий шлях на посаді вчителя фізвиховання та праці, з 1963 р. – у війсковому училищі м. Москва. Вищу зоотехнічну освіту здобував у Харківському зооветеринарному інституті, після закінчення якого працював у головному обласному управлінні сільського господарства Харківської області: головним зоотехніком, начальником відділу кормовиробництва і годівлі сільськогосподарських тварин, заступником начальника обласного управління сільського господарства. Продовжив навчання в аспірантурі Московської ветеринарної академії у 1976–1979 pp. на кафедрі дрібного тваринництва, де паралельно здобув додаткову освіту на економічному факультеті. З 1979 до 2008 pp. Дмитро Дмитрович працював за обраним напрямком у Білгородському сільськогосподарському інституті, Дніпропетровському аграрному університеті на посаді завідувача кафедри, завідувачем відділу свинарства в Інституті тваринництва центральних районів НААН м. Дніпропетровськ та  заступником директора з тваринництва в АОТЗ «Агро-Союз». На сьогодні обіймає посади проректора з наукової роботи і завідувача кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва Луганського національного аграрного університету. Під керівництвом Д.Д. Черткова колектив фахівців кафедри працює над розробкою: енергозберігаючих, маловитратних, екологічно безпечних технологій виробництва продукції тваринництва. Результатом злагодженої роботи стало досягнення високого професіоналізму і здобуття авторитету у науці й освіті, про що свідчить ІІ місце кафедри технології переробки продукції тваринництва у конкурсі на кращу випускову кафедру серед вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики та продовольства України (2010). Велика заслуга в цьому Дмитра Дмитровича, який зумів правильно скерувати роботу та безпосередньо долучився до загальної справи.

Розроблена Д.Д. Чертковим технологія під його науковим супроводом впроваджується у більш ніж 20 племінних заводах і племрепродукторах, понад 30 агроформуваннях України, а також у декількох регіонах Російської Федерації. Унікальність розробок полягає в тому, що використання маловитратної енергозберігаючої технології однофазного утримання та вирощування свиней в неопалюваних приміщеннях сприяє зниженню в повітрі вмісту аміаку – в 13,2 рази, сірководню – в 15,9 разів, мікробну забрудненість – в 2,4 рази. Це дало можливість кращому біологічному адаптуванню, що супроводжувалось зниженням стресів у тварин та підвищенню якості м’яса за рахунок зниження на 20–30% вад, якими є PSE (бліде, водянисте, дрябле) та DFD (сухе, темне, жилисте), що виникають при застосуванні промислових, високовитратних екологічно безпечних технологій.

Наукові праці Дмитра Дмитровича здобули широке визнання в Україні і за кордоном. Він є автором близько 400 наукових праць, в тому числі 8 монографій, 10 підручників, 20 наукових посібників для студентів і викладачів сільськогосподарських вузів, а також понад 70 патентів на винаходи в Україні та Російській Федерації. Є членом вченої та спеціалізованої рад Луганського національного аграрного університету, спеціалізованої ради Миколаївського національного аграрного університету. Обраний академіком Міжнародної академії науки та практики організації виробництва. Також у межах наукової діяльності відомого вченого – керівництво міжнародним проектом «Інноваційні розробки технологій розвитку тваринництва». З цієї темтики робота зосередже­на на таких визначених напрямках: вирішення проблем і тенденції інноваційного розвитку агропромислового комплексу та аграрної науки і освіти України і Російської Федерації; розробка та впровадження інновації в науці, освіті і бізнесі – основі ефективного розвитку агропромислового комплексу України і Російської Федерації; розробка інноваційних шляхів розвитку агропромислового комплексу: задачі і перспективи України та Російської Федерації; розробка інноваційного технологічного розвитку тваринництва України і Російської Федерації; розробка «Організаційно-економічних засад ефективного розвитку тваринництва України та Російської Федерації». Невід’ємною складовою життя Д.Д. Черткова є військова служба. На сьогодні він займається вихованням студентської молоді в дусі патріотизму до своєї країни, високого професіоналізму в обраній справі, пропагування козацтва. З 2009 р. є академіком Міжнародної академії козацтва та призначений радником президента Міжнародної академії козацтва. Нагороджений багатьма орденами та військовими відзнаками, одинадцятьма ювілейними медалями.

За значний особистий внесок у розвиток економіки, сумлінну працю та високий професіоналізм, як обізнаний фахівець та талановитий винахідник нагороджений знаком «Відмінник аграрної освіти і науки», відзначений багатьма ювілейними медалями. Заохочувався численними грамотами, подяками та ­дипломами Міністерства аграрної політики України, Мі­ністерства освіти України та Луганської обл­держ­адміністрації.