СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬКористін Олександр Євгенійович

Користін
Олександр Євгенійович

Учений секретар Національної академії внутрішніх справ, професор кафедри економічної безпеки


Доктор юридичних наук, кандидат економічних наук. Основними напрямами досліджень українського вченого, економіста та юриста за освітою Олександра Євгенійовича Користіна є адміністративне право, кримінологія, економічна безпека, оперативно-розшукова діяльність, фінансове право, зокрема проблеми державно-правового забезпечення економічної безпеки, протидії економічній злочинності, корупції, відмиванню коштів, організованій злочинності, формування ефективного адміністративно-правового механізму запобігання різноманітним проявам злочинності у сучасному суспільстві. Народився 18 липня 1964 р. в смт Летичів Хмельницької області. У 1993 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Економічна теорія», у 1999 р. – Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю «Правознавство». Трудову діяльність розпочав у 1981 р. після закінчення Криворізького авіатехнічного училища: працював авіатехніком Бориспільського об’єднаного авіазагону Цивільної авіації.

З 1987 р. фахове становлення пов’язане з органами внутрішніх справ: від оперуповноваженого до заступника начальника відділу боротьби з відмиванням коштів організованих злочинних угруповань ГУБОЗ. Олександр Євгенійович має значний досвід практичної роботи в підрозділах із боротьби з економічною злочинністю, податкової міліції, проходив службу в підрозділах карного розшуку та боротьби з організованою злочинністю. Науково-педагогічну діяльність розпочав у 1994 р. в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де у квітні 1998 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Фінанси». З 2002 р. продовжує практичну реалізацію досвіду правоохоронної діяльності в науці: обіймав посади викладача кафедри оперативно-розшукової діяльності, старшого викладача, доцента кафедри економічної безпеки. З квітня 2006 р. – начальник кафедри економічної безпеки, а з жовтня 2010 р. працює на посаді ученого секретаря Національної академії внутрішніх справ (НАВС), одночасно продовжує науково-педагогічну діяльність як професор кафедри економічної безпеки. У 2009 р. О.Є. Користін захистив докторську дисер­тацію за спеціальністю «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Автор 190 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, 3 авторських свідоцтв, 2 одноосібних монографій, співавтор 16 навчальних посібників та підручників, 8 з яких з грифом МОН України. Має власну наукову школу, представлену 20 науковцями. Під керівництвом вченого захистилися 2 доктори юридичних наук, готують дисертації 3 докторанти та 15 здобувачів наукового ступеня кандидата наук. Олександр Євгенійович є заступником голови двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій НАВС, секретарем наглядової ради НАВС, членом експертної ради МОН України з юридичних наук та головою науково-експертної ради Державної служби фінансового моніторингу України. Входить до складу редакційної колегії «Наукового вісника Національної академії внутрішніх справ».