СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬБадида Марія Петрівна
Бадида
Марія Петрівна
Начальник державної податкової інспекції в
м. Ужгороді, депутат Ужгородської міської ради,
кандидат економічних наук, професор
Закарпатського державного університету

Народилася 28 листопада 1959 р. в с. Люта Великоберезнянського району на Закарпатті. У 1977 році закінчила Львівський фінансовий технікум, у 1983 році — Ужгородський державний університет, а в 2003 році — аспірантуру Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України. Після закінчення технікуму Марія Петрівна Бадида працювала в Ужгородському райфінвідділі (1977–1990 рр.). У 1990 році призначена на посаду начальника державної податкової інспекції по Ужгородському району, з 2003 року по теперішній час очолює державну податкову інспекцію в м. Ужгороді. У 2002 році їй було присвоєно чергове спеціальне звання радника податкової служби першого рангу. Марія Петрівна плідно поєднує роботу податківця з науковою діяльністю. У 2003 році вона захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук. Результати її наукових досліджень було впроваджено в Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності та в Державній податковій адміністрації України.
Це, зокрема, пропозиції з удосконалення організації й методики податкового контролю, які будуть враховані під час доопрацювання проекту Податкового кодексу України.

З 1992 до 1997 року М. П. Бадида працювала старшим викладачем на кафедрі фінансів і кредиту Ужгородського державного університету, а потім — на кафедрі обліку, аудиту й фінансів Закарпатського державного університету. Талановитий педагог, вдумливий економіст, енергійна, дійова особистість, доцент М. П. Бадида спрямовує свої знання, вміння й наснагу на підготовку молодих спеціалістів, пробуджуючи в них інтерес до активної участі в розбудові економіки України.


Головним об’єктом наукових досліджень Марії Петрівни Бадиди є проблеми реформування системи оподаткування, від позитивного вирішення яких значною мірою залежить доля реформування ринкових відносин, а також економічна незалежність України. Практична діяльність М.П. Бадиди у сфері оподаткування дала їй змогу реально оцінити й проаналізувати усі невирішені питання, які виникають під час застосування податкового законодавства України, а також прогалини в ньому, а отже, пропонувати найбільш ефективні шляхи їх усунення.
Марія Петрівна Бадида є автором понад 30 наукових праць економічної проблематики, багатьох статей у періодичних виданнях. Марія Петрівна Бадида є депутатом Ужгородської міської ради.