СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬАндон Пилип Iларіонович
Андон
Пилип Iларіонович
Академік НАН України, доктор
фізико-математичних наук , директор
Інституту програмних систем
НАН України

Пилип Іларіонович народився 16 жовтня 1938 року в селі Кирилівка Флорештського району Молдавської РСР. У 1961 році, закінчивши Кишинівський державний університет, розпочав свій шлях до наукових вершин у Кібернетичному центрі НАН України. У 1992 році ініціював створення і став директором Інституту програмних систем НАН України, діяльність якого спрямовано на розвиток фундаментальних і прикладних досліджень та розробок у галузі систем і технологій програмування; моделей і засобів програмної інженерії; оцінки й забезпечення якості, стандартизації та сертифікації програмних систем; формально-логічних основ, методів і засобів створення інтелектуальних інформаційних систем, банків даних та знань; інформаційних технологій для наукових досліджень; математичного та програмного забезпечення побудови складних розподілених комп’ютерних систем.

П. І. Андон — учений світового рівня в галузі інформаційних систем. У 1961 — 1969 роках він виконав цикл робіт з теорії автоматів, розробив нові методи мінімізації функцій алгебри, логіки, використані при створенні засобів автоматизованого проектування систем дискретної дії. З 1969 року основним напрямом його наукової діяльності стали програмування й інформаційні системи. Науковець запропонував модель конвеєрних програмних систем, розробив методи їх синтезу, аналізу, оптимізації та організації конвеєрних обчислень на базах даних і знань великих обсягів, розробив формально-логічні основи побудови інтелектуальних інформаційних систем, методологію створення інформаційно-аналітичних систем для підтримки технологій проведения контент-аналітичних досліджень на повнотекстових базах даних з метою кількісного аналізу, аналітичної обробки й узагальнення змісту текстів для виявлення тенденцій, закономірностей явищ та подій, відображених у них. Під керівництвом П.І. Андона створено великі складні розподілені системи загальнодержавного й галузевого рівнів, розроблено основоположні стандарти з питань інженерії програмних систем. В останні роки науково-практичні зусилля вченого сконцентровано на теорії синтезу прикладних програмних систем у семантичному Інтернет-середовищі й інформаційних технологіях підтримки наукових досліджень. П.І. Андон — один з авторів Національної програми інформатизації України, керівник Регіонального центру ЮНЕСКО з інформаційних систем. Член Консультативної ради з питань інформатизації при Верховній Раді України, Міжнародної комп’ютерної асоціації АСМ і комп’ютерного товариства IEEE, редколегій наукових журналів, засновник і головний редактор журналу «Проблеми програмування». Автор понад 200 наукових праць (з них п’ять монографій), він багато уваги приділяє молодим науковцям. За плідну творчу працю, інноваційну спрямованість наукових досліджень, високу значимість та ефективність наукової й педагогічної діяльності П. І. Андона нагороджено орденами Трудового Червоного Прапора та «За заслуги» III ступеня, медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», Почесною грамотою Верховної Ради України. Він — лауреат державних премій у галузі науки і техніки УРСР та України, премій Ради Міністрів СРСР, премії НАН України імені В. М. Глушкова. Має почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки». Одружений, має сина та онуку.