Науково-інформаційне видання
Національна академія державного управління при Президентові України


Авторський коллектив

Ковбасюк Ю.В. — президент Національної академії, керівник авторського колективу;
Назимко П.С. — радник-експерт з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
керівних кадрів, заступник керівника авторського колективу;
Білинська М.М. — віце-президент;
Білейчук Я.Я. — директор “Видавництва Логос Україна”;
Говоруха В.В. — директор Харківського регіонального інституту державного управління;
Гогіна Л.М. — провідний науковий співробітник Інституту проблем державного управління
та місцевого самоврядування;
Гошовська В.А. — директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів;
Грабовський В.А. — начальник управління організаційної роботи і контролю;
Дон В.А. — начальник-директор видавництва;
Жовнірчик Я.Ф. — заступник віце-президента;
Загороднюк С.В. — начальник управління організації фундаментальних та прикладних досліджень;
Загорський В.С. — директор Львівського регіонального інституту державного управління;
Іванченко Ю.Г. — провідний науковий співробітник Інституту проблем державного управління
та місцевого самоврядування;
Іжа М.М. — директор Одеського регіонального інституту державного управління;
Левченко А.М. — начальник відділу інформаційної та комунікативної діяльності
управління комунікації;
Малащенко В.Б. — віце-президент;
Серьогін С.М. — директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління;
Сурмін Ю.П. — перший заступник директора Інституту проблем державного управління
та місцевого самоврядування;
Трощинський В.П. — перший віце-президент.


РЕЦЕНЗЕНТИ:

В.М.Князєв — доктор філософських наук, професор,
завідувач кафедри філософії та методології державного управління,
Заслужений діяч науки і техніки України;
С.Д.Дубенко — кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри права і законотворчого процесу,
Заслужений працівник освіти України.

Книга видається за фінансового сприяння Представництва Фонду Ганнса Зайделя в Україні

Вихідні дані

Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління
при Президентові України
(протокол №170/4 від 29 квітня 2010 р.)

Фото :
Н.В.Бартош А.В.Семенов

Авторський колектив висловлює вдячність деканам факультетів,
завідувачам кафедр, керівникам управлінь і відділів, інших структурних підрозділів
закладу за підготовку і надання відповідних матеріалів до книги, присвяченої 15-й річниці Національної академії

ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ЛОГОС УКРАЇНА»
вул. Володимирська, 7, оф. 1, м. Київ, 01025

<<< До проектів