Довідково-біографічне видання
«ГАЛИЦЬКА ЕЛІТА»


РЕДКОЛЕГІЯ

Гавриш Степан Богданович
Перший заступник Секретаря Ради Національної безпеки і оборони України

Демчук Дмитро Олексійович
Академік Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності. Генеральний
директор Луганського науково-дослідного і виробничого центру енергозберігаючих технологій

Корбутяк Дмитро Васильович
Доктор фізико-математичних наук, професор. Завідувач відділу Інституту фізики напів-
провідників НАНУ. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Біленчук Петро Дмитрович
Академік, професор кафедри досудового розслідування навчально-наукової підготовки слідчих і
криміналістів Київського національного університету внутрішніх справ

Медвідь Федір Михайлович
Професор кафедри політології Міжрегіональної академії управління персоналом

Сухий Олексій Миколайович
Вчений секретар, професор кафедри новітньої історії України Львівського національного
університету імені Івана Франка

Білейчук Ярослав Ярославович
Директор «Видавництва Логос Україна»


Вихідні дані

Автор-упорядник
Ярослав Білейчук

Керівник проекту
Світлана Ворона

Редактор
Сніжана Жигун

Коректор
Тетяна Білецька

Автор історичної статті
Сухий Олексій Миколайович
Вчений секретар, професор кафедри новітньої історії України Львівського національного
університету імені Івана Франка

Концептуальне рішення, макетування, комп’ютерна верстка
Сергія Кулика


Редакція висловлює вдячність усім учасникам проекту, зокрема особливу вдячність академіку
Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності, генеральному
директору Луганського науково-дослідного і виробничого центру енергозберігаючих технологій
Д.О. Демчуку, а також директору інжинірингової компанії «Машекспорт», доктору технічних наук, лау-
реату Державної премії України в галузі науки і техніки Р.М. Говдяку


Інформаційне забезпечення
Ніни Криворучко

У книзі використані фотографії лауреата Національної премії України імені Т.Г. Шевченка, заслуже-
ного діяча мистецтв України В.В. Пилип’юка

Рекламодавці несуть відповідальність за зміст наданої інформації, за дотримання авторських прав
і прав третіх осіб, за наявність посилань на ліцензії та зазначень сертифікатів. Видавець виходить
з того, що рекламодавець завчасно отримує всі необхідні для публікації дозволи. Використання
матеріалів без дозволу редакції заборонено

ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ЛОГОС УКРАЇНА»
вул. Володимирська, 7, оф. 1, м. Київ, 01025

<<< До проектів