Довідково-біографічне видання
«Будівельно–архітектурний комплекс України»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

А. М. Тугай
Академік Української академії наук, ректор Київського національного університету будівництва та архітектури

Г. А. Войцехівська
Директор Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного

В. М. Ісак
Народний архітектор України, професор Міжнародної академії архітектури

М. О. Михайлик
Директор ТОВ «Декор – Вісак»

В. М. Собченко
Генеральний директор ВАТ «Тайга»

М.Ф. Дьомін
Член-кореспондент академії мистецтв України. Заслужений архітектор України

Г. Й. Фільваров
Доктор архітектури, професор, директор Інституту урбаністики

Я. Я. Білейчук
Генеральний директор «Видавництва Логос Україна»


ВИХІДНІ ДАНІ

Автор-упорядник
Ярослав Білейчук

Керівник проекту
Світлана Ворона

Редактор
Лідія Польова

Автор історичних статей
Михайло Кальницький,
член Головної ради Українського
товариства охорони пам’яток історії та культури

Фотограф
Володимир Заіка

Концептуальне рішення та художнє редагування
Олега Тищука

Макетування, комп’ютерна верстка
Сергія Кулика


Редакція висловлює особливу вдячність всім учасникам проекту.

Інформаційне забезпечення
Олександр Савчук
Тетяна Самбора
Олена Шуруба
Леся Білейчук
Лілія Кириленко
Валентина Карамазова


Рекламодавці відповідають за зміст наданої інформації, за дотримання авторських прав і прав третіх осіб,
за наявність посилань на ліцензії та зазначень сертифікатів. Видавець виходить з того, що рекламодавець
завчасно отримує всі необхідні для публікації дозволи.

ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ЛОГОС УКРАЇНА»
вул. Володимирська, 7, оф. 1, м. Київ, 01025

<<< До проектів