СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ


Клочков Володимир Григорович Проблеми прокурорського нагляду за додержанням Конституційних прав і свобод людиниУ монографії досліджуються проблеми прокурорського нагляду за додержанням законів щодо конституційних прав і свобод людини. Аналізується становлення та розвиток інституту прокуратури Римської імперії, середньовічної Франції та Росії, а потім в Україні часів УНР, Гетьманату та Директорії, прокуратури радянської України та централізованої системи СРСР, розвиток і діяльність органів прокуратури суверенної України. Розкрита правова природа та проблеми об’єкта і предмета та межі, актів реагування прокуратури на виявлені порушення прав і свобод громадян, сутність та зміст перевірки додержання законів з власної ініціативи прокурора, порядок та методика ініціювання прокурором перевірки. Визначені проблеми та шляхи їх розрішення щодо розробки єдиних та стандартних вимог до підготовки методичних рекомендацій, управлінських актів, інформаційно-аналітичних документів. Розроблена методика визначення та оцінки ефективності прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням прав і свобод людини. Визначена сутність, форми взаємодії Генеральної прокуратури України з окремими вищими органами державної влади, які відносяться до різних гілок влади, в умовах дії принципу стримань і противаг. Для науковців, практичних працівників прокуратури та інших правоохоронних органів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.ТОВ «ВИДАВНИЦТВО ЛОГОС УКРАЇНА»
вул. Володимирська, 7, оф. 1, м. Київ, 01025