СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Фик Ілля  Михайлович

Фик

Ілля Михайлович

Завідувач кафедри видобування нафти, газу та конденсату Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри геології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академік Української нафтогазової академії, доктор технічних наук, професор


Ілля Михайлович Фик — учений, керівник та співавтор багатьох проектів розробки газових і газоконденсатних родовищ України, а також родовищ із важковидобувними запасами. Його наукові роботи спрямовані на збільшення власного видобутку газу та конденсату з родовищ України. Народився 26 листопада 1948 р. у м. Ківерці Волинської області в робітничій родині. Ще школярем марив геологією, краєзнавством, туризмом. Не пропускав туристичних змагань та отримав І спортивний розряд із туризму. Тому, закінчуючи школу, мав чітке уявлення про професію, яку обере. У 1966 р. без вагань вступив на геологорозвідувальний факультет Івано-Франківської філії Львівського політехнічного інституту. У 1971 р. закінчив на той час

уже Івано-Франківський інститут нафти та газу за спеціальністю «Геофізичні методи пошуків та розвідки родовищ корисних копалин», отримавши відзнаки за високі показники в навчанні. Молодого фахівця відправили до Українсь­кого науково-дослідного інституту природних газів, де він розпочав трудову діяльність. Роки в цій установі стали знаковими в його житті. Адже саме там Ілля Михайлович пройшов шлях від інженера до директора інституту ­УкрНДІгазу. Із 2007 до 2009 рр. І. М. Фик працював директором новоствореного Інституту транспорту газу ДК «Укртрансгаз». Після виходу на пенсію у 2009 р. перейшов на посаду професора до Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», де у 2010 р. створив нову кафедру «Видобування нафти, газу та конденсату» для підготовки спеціалістів із видобування нафти та газу «Нафто­газова інженерія та технології». Ілля Михайлович має звання старшого нау­кового співробітника з розробки нафтогазових родовищ та є завідувачем кафедри геології й професором Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Наукові та виробничі досягнення І. М. Фика охоплюють підрахунки запасів газу, розробку петрофізичної моделі залишкової газонасиченості пласту, вибір систем розробки газоконденсатних родовищ України, розробку нових систем підвищення газоконденсатовилучення вуглеводнів із пласта тощо. Діяльність Іллі Михайловича як ученого пов’язана із широким колом питань — підготовкою сировинної бази, транспортуванням й підземним зберіганням газу, проектно-кошторисною документацією для будівництва, інноваційною реконструкцією об’єктів нафтогазовидобувної промисловості. У науковому доробку вченого понад 400 наукових праць, зокрема монографій, статей, авторських свідоцтв. Крім того, із 2011 р. Ілля Михайлович за сумісництвом очолив прикладні наукові роботи в ТОВ «Карпатигаз», що здійснює спільну діяльність із ДК «Укргазвидобування». І. М. Фик має активну громадянську позицію, займався громадською роботою як учений секретар УкрНДІгазу, член центральної комісії з розробки нафтових та газових родовищ Мінпаливенерго. Плідні результати професійної діяльності Іллі Михайловича відзначені низкою державних нагород — грамотою Мінпаливенерго, Державною премією України в галузі науки і техніки та іншими. Має звання заслуженого працівника Укргазпрому. Свої вагомі знання та досвід Ілля Михайлович передає учням, студентам та аспірантам в Харківських університетах.