СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Толочко Олександр  Миколайович

Толочко

Олександр Миколайович

Проректор Національної академії прокуратури України, академік Міжнародної кадрової академії, державний радник юстиції 3 класу, кандидат юридичних наук, професор

За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, зміцнення економічної безпеки держави, сумлінне й бездоганне служіння Українському народові та з нагоди 20-ї річниці незалежності України присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України» (2011).
Олександр Миколайович Толочко — відомий правознавець, висококваліфікований юрист, учений і педагог. Дослідження авторитетного науковця присвячені питанням кримінального процесу та прокурорської діяльності. Народився 12 травня 1953 р. у Стародубському районі Брянської області (РФ). У 1970 р. закінчив Клінцовський текстильний технікум і працював на текстильній фабриці в м. Джамбул (Казахстан). Із 1971 до 1973 рр. проходив військову службу в збройних силах, після чого працював майстром зміни на фабриці в м. Харкові. У цей же період вирішив здобувати фах юриста й у 1980 р. закінчив із відзнакою Харківський юридичний інститут (нині — Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

Після закінчення навчання продовжив трудовий шлях у рідному виші та з 1980 до 2004 рр. працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедр кримінального процесу, прокурорського нагляду, організації судових та правоохоронних органів. У 2004 р. перейшов на роботу до Національної академії прокуратури України, де обіймав посади заступника директора з навчальної роботи Харківського інституту підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників, директора Інституту підготовки кадрів, проректором — директором Інституту підготовки кадрів, проректором із навчальної роботи, першим проректором, а з 2017 р. — проректором.  Разом із забезпеченням навчального процесу О. М. Толочко займається постійною науковою діяльністю. У колі наукових досліджень вченого — справедливість і гуманізм кримінального процесу, правові механізми забезпечення прав та основоположних свобод людини в кримінальному провадженні, конституційний статус прокуратури та прокурора. За його авторством опубліковано понад 150 праць, одноосібно та в співавторстві підготовлено 3 монографії та понад 30 підручників і навчальних посібників. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій. Професор О. М. Толочко виступав із багатьма доповідями на міжнародних науково-практичних конференціях із питань імплементації міжнародних правових актів у сфері прав та основоположних свобод у національні кримінальні процесуальні системи (Краків, Київ, Варшава, Страсбург, Москва, Мадрид, Трір, Стамбул). Його визнали національним експертом із питань застосування положень КЗПЛ та практики ЄСПЛ у національну правову систему. Як один із провідних фахівців та науковців-правознавців був членом комісій з підготовки проектів законів України «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів, КПК. З 2002 р. є членом науково-методичної ради прокуратури. Олександр Миколайович завжди має активну життєву позицію, державницький підхід до справи, помножений на досконалі теоретичні знання та організаторські здібності. Його лекції, науково-практичні заняття, навчальні тренінги, виступи на міжнародних науково-практичних конференціях завжди змістовні та цікаві. За плідну науково-освітню діяльність у сфері права нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2017), нагрудними знаками: «Подяка за сумлінну службу в органах прокуратури» III ступеня (2009), «Почесний працівник прокуратури України» (2013), «За відданість органам прокуратури України» (2016), відзнакою Союзу юристів України — орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2017) та іншими високими нагородами.