СТВОРЮЄМО ЦІННІСТЬ
Ромат Євгеній  Вікторович

Ромат

Євгеній Вікторович

Завідувач кафедри маркетингу Київського національного торговельно-економічного університету, Голова Спілки рекламістів України, член Академії економічних наук України, доктор наук з державного управління, професор


Євгеній Вікторович Ромат — учений та громадський діяч. Його дослідницький інтерес спрямований на бренд-менеджмент, державний маркетинг і маркетингові комунікації, зокрема рекламу. У 1980 р. закінчив із відзнакою Харківський інститут громадського харчування за спеціальністю «Економіка торгівлі». Трудову діяльність почав директором ресторану «Центральний» у м. Богодухів Харківської області. Із 1981 до 1982 рр. проходив строкову службу в армії. Після демобілізації Євгеній Вікторович розпочав свій шлях у науці. Спочатку він став асистентом Харківського інституту громадського харчування, а з 1985 р. — аспірантом Київського торговельно-економічного інституту. Через три роки захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук та обійняв посаду старшого викладача Харків­ського інституту громадського харчування.

Із 1990 до 2000 рр. працював деканом факультету маркетингу та директором Вищої школи підприємництва Харківського державного університету харчування та торгівлі. У 1993 р. Є. В. Ромату присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту. Євгеній Вікторович і надалі активно проводить дослідження в обраній науковій сфері — із 2000 р. як докторант Національної академії державного управління при Президентові України. Підготував першу в Україні докторську дисертацію рекламної тематики. У 2004 р. здобув ступінь доктора наук із державного управління й обійняв посаду професора кафедри маркетингу та комерційної діяльності Київського національного торговельно-економічного університету, а з 2009 р. завідує нею. Із 1993 р. він є директором НВФ «Студцентр», що видає професійну літературу та періодику у сфері маркетингу й реклами. У 2003 р. стажувався в Таллінні (Естонія) за канадсько-українсько-балтійською програмою економічного менеджменту. Крім того, у 2013–2014 рр. працював викладачем Літньої школи Талліннського університету. У доробку професора низка вагомих наукових праць: «Державне управління рекламою та саморегулювання у рекламній сфері» (2003), «Трансформація моделі державного управління рекламною діяльністю у перехідних умовах» (2003), «Реклама в системе маркетинга» (2008), «Мерчандайзинг» (2008), «Соціально-етичний маркетинг» (у співавторстві, 2013), «Маркетинг у публічному управлінні» (у співавторстві, 2018), підручники та посібники: «Реклама в системе маркетинга» (1995), «Реклама» (2000), «Основи реклами» (2006), «Реклама» (2008), «Реклама: практическая теория» (у співавторстві, 2013), а також понад 300 статей. Активно займається громадською діяльністю. Із 2007 р. очолює Спілку рекламістів Украї­ни. Є фундатором Національного фестивалю соціальної реклами та Українського студентського фестивалю реклами (успішно проведено 10 та 14 фестивалів відповідно). Працює головним редактором журналів: «Маркетинг і реклама», «Маркетингові дослідження в Украї­ні», «Логістика: проблеми та рішення». Брав участь у підготовці Закону України «Про рекламу», роботі Координаційної ради з питань реклами при Кабінеті Міністрів України та громадської ради Міністерства інформаційної політики України. Професійні досягнення Євгенія Вікторовича відзначені золотою нагородою Союзу рекламістів України «За внесок у розвиток вітчизняної реклами» (1999), відзнакою національного проекту «Слід у рекламі» (2004), Почесною грамотою Верховної Ради України (2016). Удостоєний звання «Відмінник народної освіти України» (1996).